Uzyskanie informacji z rejestrów prowadzonych w Referacie Ewidencji Ludności

Uzyskanie informacji z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- pokwitowanie dokonanej opłaty.

 

Opłaty

31,00 zł - opłata za udzielenie jednostkowej informacji osobowo-adresowej wnoszona w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- we wniosku należy wskazać potrzebę pozyskania danych, interes prawny lub faktyczny, lub dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów)

- przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udzielenia informacji o danych osobowych wydawana jest decyzja, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6230

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie informacji z rejestrów prowadzonych w Referacie Ewidencji Ludności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2019 16:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2017 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 15:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 14:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2015 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.03.2014 14:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2013 12:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2012 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 09:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 08:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:56 Usunięto załącznik "Informacja adresowa"
(Bartosz Pilny)
05.12.2008 17:02 Usunięto załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
05.12.2008 17:01 Dodano załącznik "Informacja adresowa"
(Bartosz Pilny)
28.11.2008 08:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2008 12:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2008 14:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.06.2008 15:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2007 10:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 15:39 Dodano załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
10.05.2007 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 15:11 Usunięto załącznik "Wniosek.pdf" (Bartosz Pilny)
10.05.2007 15:11 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Bartosz Pilny)
23.02.2007 11:42 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
23.02.2007 11:41 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
19.02.2007 12:41 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.02.2007 12:37 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 12:59 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 09:50 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 09:46 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 09:25 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 12:12 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:21 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:21 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:21 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.12.2006 14:20 Dodano załącznik "Wniosek.pdf" (Joanna Szuchaja)
12.12.2006 14:19 Usunięto załącznik "Wniosek.doc"
(Joanna Szuchaja)
11.12.2006 14:50 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:51 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:50 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:12 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:11 Usunięto załącznik "Karta usługi K-EW-06.pdf"
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:11 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:50 Dodano załącznik "Wniosek.doc" (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:50 Usunięto załącznik "Wniosek.doc"
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:46 Dodano załącznik "Wniosek.doc" (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:46 Usunięto załącznik "Wniosek (2).doc"
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Nowy Dokument programu
Microsoft Word (2).doc" na "Wniosek (2).doc"

(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:44 Dodano załącznik "Nowy Dokument programu Microsoft Word
(2).doc"

(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 08:43 Usunięto załącznik "treść wniosku"
(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 13:23 Zmieniono tytuł załącznika z "K-EW-06.pdf" na "Karta
usługi K-EW-06.pdf"

(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 13:23 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:49 Dodano załącznik "K-EW-06.pdf" (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:49 Usunięto załącznik "Karta usługi - Udzielenie informacji
adresowej"

(Joanna Szuchaja)
14.06.2006 11:01 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
27.12.2005 13:32 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
27.12.2005 13:31 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 21:14 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:44 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:41 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.11.2005 13:07 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.11.2005 12:37 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
22.11.2005 15:02Dodano załącznik "Karta usługi - Udzielenie informacji
adresowej"
(Piotr Holona)
07.06.2005 10:59 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:12 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:12Dodano załącznik "treść wniosku"
(Joanna Szuchaja)
10.05.2005 21:06 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
10.05.2005 21:06Usunięto załącznik "Wniosek o udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych"
(Joanna Szuchaja)
10.05.2005 13:04 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
10.05.2005 13:03Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych "
(Joanna Szuchaja)
10.05.2005 13:01Usunięto załącznik "wniosek o udostępnienie danych"
(Joanna Szuchaja)
06.05.2005 09:34 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
18.04.2005 12:32 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
07.12.2004 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:42 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)