Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek:

„zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej(dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

„zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Opłaty

Bez opłat.

Na wniosek osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót organ gminy wydaje zaświadczenie o dokonanej czynności meldunkowej, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Wyjazd na stałe skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego. Jeżeli obywatel polski wyjeżdża na pobyt czasowy, dłuższy aniżeli 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót,

- cudzoziemiec przebywający i zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zgłosić swój wyjazd poza granice RP jak wyżej,

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.10.2015 15:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 15:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 14:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 14:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2013 12:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 08:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2008 12:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.06.2008 15:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2007 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 13:02 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Bartosz Pilny)
16.02.2007 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 12:53 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 12:10 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:19 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:19 Usunięto załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:16 Dodano załącznik "Karta usługi "
(Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:16 Usunięto załącznik "Karta usługi K-EW-01.pdf"
(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:05 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 13:03 Zmieniono tytuł załącznika z "K-EW-01.pdf" na "Karta
usługi K-EW-01.pdf"

(Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:54 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:48 Dodano załącznik "K-EW-01.pdf" (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:47 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zameldowanie,
wymeldowanie "

(Joanna Szuchaja)
23.10.2006 09:45 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
27.12.2005 13:29 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 21:40 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 20:45 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:32 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
22.11.2005 13:55Dodano załącznik "Karta usługi - Zameldowanie,
wymeldowanie "
(Piotr Holona)
06.05.2005 09:27 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.01.2005 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2004 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:44 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)