Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek:

zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Opłaty

Bez opłat.

Na wniosek osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót organ gminy wydaje zaświadczenie o dokonanej czynności meldunkowej, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Wyjazd na stałe skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego. Jeżeli obywatel polski wyjeżdża na pobyt czasowy, dłuższy aniżeli 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót,

- cudzoziemiec przebywający i zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zgłosić swój wyjazd poza granice RP jak wyżej,

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 08:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 509