Wymeldowanie decyzją Prezydenta Miasta

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – III piętro, pokój 301

Urząd Miasta – budynek „B” ul. Niedurnego 46

lub

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, budynek "A",

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 2.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kserokopia umowy najmu potwierdzona przez zarządcę nieruchomości lub aktualny wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający dysponowanie lokalem.

 

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa wnoszona w kasach Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

W ciągu dwóch miesięcy, jednakże ze względu na złożony charakter sprawy postępowanie może być przedłużone (art.36 § 1 kpa).

 

Uwagi

- dla każdej pełnoletniej osoby należy złożyć odrębny wniosek,

- osoby niepełnoletnie wyszczególnione są na wniosku jednego z rodziców.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010,   wew. 6301, 6313

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie decyzją Prezydenta Miasta
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 674