Wnioski do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów można składać:

  • poprzez skrzynkę podawczą, zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska,
  • pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska,
  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.

.............................................................................

Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług (m.in. turystycznych, remontowo-budowlanych, pralniczych, motoryzacyjnych, telekomunikacyjnych)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty:

-    wniosek – formularz 11.1 (dostępny tutaj),

-    kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy – np. określających datę i miejsce zakupu towaru, usługi lub podpisania umowy; określających produkt lub usługę oraz cenę, warunki płatności oraz wszelkie inne okoliczności, jakie mogą być pożyteczne przy rozpatrywaniu sporu.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Z chwilą złożenia wniosku przez stronę, Miejski Rzecznik Konsumenta podejmuje czynności mediacyjne w celu rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą. Z uwagi na to, iż nie można przewidzieć terminu udzielenia odpowiedzi, czy też zajęcia stanowiska przez przedsiębiorcę (nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego), trudno wyznaczyć ostateczny termin zakończenia sprawy.

Uwagi

-    zanim złożysz wniosek zapoznaj się z zasadami udzielania porad przez rzecznika (tutaj). 

-    rzecznik nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar,

-    wszystkie sprawy kierowane do rzecznika, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Brak imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby, kierującej korespondencję do rzecznika skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,

-    zadania rzecznika konsumentów wynikające ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów są zadaniami własnymi Miasta Ruda Śląska – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 2 pkt 18) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Zatem rzecznik konsumentów w Rudzie Śląskiej czyni swą powinność wyłącznie względem mieszkańców Rudy Śląskiej. Zapytania i wnioski kierowane do rzecznika bez wskazania danych adresowych, bądź przez Mieszkańców innych miast pozostaną bez merytorycznej odpowiedzi,

-    wizyta w biurze rzecznika nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu,

-    biuro rzecznika przyjmuje strony w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.

poniedziałek  8:00 - 16:00

wtorek           8:00 - 16:00

środa             8:00 - 16:00

czwartek      10:00 - 18:00

piątek             8:00 - 14:00

-    wraz z wysłaniem pisma do przedsiębiorcy, rzecznik konsumentów wysyła jego kopię do konsumenta,

-    po każdym etapie rozstrzygania sporu rzecznik kontaktuje się z konsumentem pisemnie i telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kontakt

tel: 32 244 90 11

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.03.2022 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Wioletta Stec-Grześkowiak
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.03.2022 14:57

Rejestr zmian dokumentu

31.03.2022 14:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 12:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 12:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.12.2021 12:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.12.2021 12:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2021 11:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2021 12:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2020 10:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2020 11:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.06.2019 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.06.2018 15:57 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.06.2018 15:56 Dodano załącznik "zał - druk 11.1.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
13.06.2018 15:56 Usunięto załącznik zał - druk 11.1 - wniosek do MRK.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
29.05.2018 09:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.05.2018 09:16 Dodano załącznik "zał - druk 11.1 - wniosek do MRK.pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.05.2018 09:15 Usunięto załącznik zał - druk 11.1 - wniosek do MRK.pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.01.2017 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.10.2016 08:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.10.2016 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2016 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2016 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.10.2016 12:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2016 11:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.10.2016 12:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.10.2016 12:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.10.2016 12:51 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.10.2016 12:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.11.2015 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2015 14:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.11.2015 14:05 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
16.11.2015 13:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2015 13:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2015 13:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.11.2015 13:54 Usunięto załącznik Formularz EW-1
(Bartosz Pilny)
16.11.2015 13:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2015 08:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2015 08:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2015 08:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.11.2012 11:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2012 09:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.09.2012 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2011 15:03 Dodano załącznik "Formularz EW-1" (Bartosz Pilny)
28.03.2011 15:02 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2010 13:18 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
06.10.2010 13:18 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
08.09.2010 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
08.09.2010 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
08.09.2010 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
26.07.2010 12:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2009 10:09 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
09.12.2009 10:08 Usunięto załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
08.12.2009 09:35 Usunięto załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
08.12.2009 09:35 Dodano załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
08.12.2009 09:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 13:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 13:02 Usunięto załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
19.03.2009 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.11.2008 13:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.04.2008 15:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 10:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:25 Dodano załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:25 Dodano załącznik "Wniosek" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:24 Usunięto załącznik "Druk zgłoszenia do Miejskiego
Rzecznika Konsumentów "

(Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:23 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów "

(Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2007 12:21 Edycja dokumentu (Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:21 Dodano załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów "

(Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:20 Edycja dokumentu (Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:18 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów "

(Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług - Zgłoszenie
do Miejskiego Rzecznika Konsumentów " na "Karta usługi -
Zgłoszenie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów "

(Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:17 Dodano załącznik "Karta usług - Zgłoszenie do Miejskiego
Rzecznika Konsumentów "

(Joanna Ryndziewicz)
02.01.2007 12:14 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów"

(Joanna Ryndziewicz)
03.08.2006 13:00 Dodano załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów"

(Tomasz Kowalczyk)
03.08.2006 12:59 Usunięto załącznik "Karta usługi-Zgłoszenie do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów"

(Tomasz Kowalczyk)
03.08.2006 12:58 Zmieniono tytuł załącznika z "Druk zgłoszenia do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów PW-1.pdf" na "Druk
zgłoszenia do Miejskiego Rzecznika Konsumentów "

(Tomasz Kowalczyk)
03.08.2006 12:58 Dodano załącznik "Druk zgłoszenia do Miejskiego Rzecznika
Konsumentów PW-1.pdf"

(Tomasz Kowalczyk)
03.08.2006 12:56 Usunięto załącznik "druk zgłoszenia.doc"
(Tomasz Kowalczyk)
22.02.2006 14:47Usunięto załącznik "druk zgłoszenia -NOWY.doc"
(Tomasz Kowalczyk)
22.02.2006 14:47Dodano załącznik "druk zgłoszenia.doc"
(Tomasz Kowalczyk)
22.02.2006 14:42Usunięto załącznik "druk zgłoszenia"
(Tomasz Kowalczyk)
22.02.2006 14:41Dodano załącznik "druk zgłoszenia -NOWY.doc"
(Tomasz Kowalczyk)
22.11.2005 13:41Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi "Zgłoszenie
do Miejskiego Rzecznika Konsumentów" na "Karta
usługi-Zgłoszenie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów"
(Piotr Holona)
22.11.2005 13:40Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi K-PW-1" na
"Karta usługi "Zgłoszenie do Miejskiego Rzecznika
Konsumentów"
(Piotr Holona)
22.11.2005 13:37 Edycja dokumentu (Piotr Holona)
22.11.2005 13:35Dodano załącznik "Karta usługi K-PW-1"
(Piotr Holona)
06.06.2005 11:07 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
06.06.2005 11:06Dodano załącznik "druk zgłoszenia"
(Ewa Kluczewska)
06.06.2005 11:05Usunięto załącznik "druk zgłoszenia"
(Ewa Kluczewska)
06.05.2005 13:50 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
06.05.2005 13:50Dodano załącznik "druk zgłoszenia"
(Ewa Kluczewska)
06.05.2005 13:50Usunięto załącznik "Druk zgłoszenia"
(Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:23 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:23Dodano załącznik "Druk zgłoszenia"
(Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:23Usunięto załącznik "druk zgłoszenia.doc"
(Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:22 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:17Dodano załącznik "druk zgłoszenia.doc"
(Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:17 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
28.02.2005 16:16Usunięto załącznik "druk zgłoszenia konsumenckiego"
(Ewa Kluczewska)
03.12.2004 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
13.08.2004 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
03.08.2004 10:09 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
03.08.2004 10:07 Edycja dokumentu (Ewa Kluczewska)
06.07.2004 21:47 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 5429