Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług

(m.in. turystycznych, remontowo-budowlanych, pralniczych, motoryzacyjnych, telekomunikacyjnych)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 11.1 (dostępny tutaj),

-    kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy – np. określających datę i miejsce zakupu towaru, usługi lub podpisania umowy; określających produkt lub usługę oraz cenę, warunki płatności oraz wszelkie inne okoliczności, jakie mogą być pożyteczne przy rozpatrywaniu sporu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Z chwilą złożenia wniosku przez stronę, Miejski Rzecznik Konsumenta podejmuje czynności mediacyjne w celu rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą. Z uwagi na to, iż nie można przewidzieć terminu udzielenia odpowiedzi, czy też zajęcia stanowiska przez przedsiębiorcę (nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego), trudno wyznaczyć ostateczny termin zakończenia sprawy.

 

Uwagi

-    zanim złożysz wniosek zapoznaj się z zasadami udzielania porad przez rzecznika (tutaj). 

-    rzecznik nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar,

-    wszystkie sprawy kierowane do rzecznika, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Brak imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby, kierującej korespondencję do rzecznika skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,

-    zadania rzecznika konsumentów wynikające ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów są zadaniami własnymi Miasta Ruda Śląska – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 2 pkt 18) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Zatem rzecznik konsumentów w Rudzie Śląskiej czyni swą powinność wyłącznie względem mieszkańców Rudy Śląskiej. Zapytania i wnioski kierowane do rzecznika bez wskazania danych adresowych, bądź przez Mieszkańców innych miast pozostaną bez merytorycznej odpowiedzi,

-    wizyta w biurze rzecznika nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu,

-    biuro rzecznika przyjmuje strony w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.

poniedziałek

8:00 - 16:00

wtorek

8:00 - 16:00

środa

8:00 - 16:00

czwartek

10:00 - 18:00

piątek

8:00 - 14:00

-    wraz z wysłaniem pisma do przedsiębiorcy, rzecznik konsumentów wysyła jego kopię do konsumenta,

-    po każdym etapie rozstrzygania sporu rzecznik kontaktuje się z konsumentem pisemnie i telefonicznie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Kontakt

tel: 322-449-011

e-mail: mrk@ruda-sl.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Stec-Grześkowiak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.06.2019 11:55