Zaświadczenie o wpisaniu/wykreśleniu z rejestru zwierząt

wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory (…).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 7.3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

- dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia - np. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli.

 

Opłaty

26 zł - opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru, płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Uwagi

- w przypadku śmierci, sprzedaży zwierzęcia lub innego przypadku, należy dokonać wykreślenia z rejestru – formularz 7.9 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o wpisaniu/wykreśleniu z rejestru zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09.12.1996r. w spr. ochrony gatunków dzikiej fauny i flory (...).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 570