Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

7.1 - usunięcie drzew lub krzewów

7.2 - zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

7.3 - zaświadczenie o wpisie do rejestru zwierząt objętych ochroną

7.4 - udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne

7.5 - zezwolenie na przetwarzanie odpadów

7.7 - karta wędkarska

7.8 - zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

7.9 - wykreślenie z rejestru zwierząt objętych ochroną

7.10 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

7.11 - zezwolenie na zbieranie odpadów

7.12 - pozwolenie na wytwarzanie odpadów

7.13 - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

7.17 - prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

7.18 – zgłoszenie informacji o wyrobach zawierających azbest (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami)

7.20 - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

7.21 - zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

7.22 – wydanie zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

7.23 - zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę

7.25 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

7.27 - zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

druk – zwrot podatku akcyzowego

--------------------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 7.1 - Sabina Smółka, Sławomir Żurawski, Natalia Ostrowska, Mariusz Łanowy - tel.wew. 4051

- 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.9, 7.17, 7.27 oraz zwrot podatku akcyzowego - Iwona Zbróg - tel.wew. 4031

- 7.4 - Natalia Moskała - tel.wew. 4073, Eugeniusz Malinowski - tel.wew. 4040, Patrycja Kozłowska - tel. wew.4061

- 7.5, 7.11, 7.12, 7.18 - Ewa Morys - tel.wew. 4031

- 7.8 - Mariusz Łanowy - tel.wew. 4051

- 7.10 - Leokadia Masłowska, Sabina Szczepanik-Tofil - tel.wew. 4030 lub 4031

- 7.20, 7.21, 7.22 - Sabina Szczepanik-Tofil - tel.wew. 4031

- 7.23 - Agnieszka Jas - tel.wew. 4030

- 7.25 - Ewa Morys - tel. wew. 4031

- Leokadia Masłowska, Agnieszka Jas - tel.wew. 4030

- Sabina Szczepanik-Tofil, Izabela Pol, Iwona Zbróg - tel.wew. 4031

- Sabina Smółka, Sławomir Żurawski, Natalia Ostrowska, Mariusz Łanowy - tel.wew. 4051 lub 4050

- Adam Bartela, Roman Pasternok, Natalia Moskała – tel.wew. 4073

          - Patrycja Kozłowska - tel. wew. 4061

 

Dodatkowych informacji udziela:
Eugeniusz Malinowski - tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4040

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:05.01.2022 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.01.2022 10:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 10431