Uzyskanie informacji z rejestru dowodów osobistych

Uzyskanie informacji z rejestru dowodów osobistych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- pokwitowanie dokonanej opłaty,

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

- wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

31,00 zł - opłata za udzielenie informacji osobowo-adresowej wnoszona w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub jednego dokumentu,

- we wniosku należy wskazać potrzebę pozyskania danych, interes prawny lub faktyczny, lub dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udzielenia informacji o danych osobowych wydawana jest decyzja, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6216

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie informacji z rejestru dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.01.2017 13:35Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
24.01.2017 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2016 13:30Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
07.10.2015 14:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 14:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 13:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 13:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.11.2012 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.07.2012 10:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 12:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2007 15:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2007 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.03.2007 12:24 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.03.2007 12:22 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
03.12.2004 14:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:08 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)