Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- inwentaryzacja wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z określenie ich zakresu oraz numeru,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia dotyczącego lokalu o funkcji innej niż mieszkalna.

 

Termin załatwienia

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin ulega wydłużeniu.

 

Uwagi

- w przypadku nie uzupełnienia braków we wniosku lub braku możliwości potwierdzenia żądanego faktu przez organ, Prezydent Miasta wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, wnioskodawcy przysługuje prawo zażalenia się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 1079