Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.5 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- inwentaryzacja wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z określenie ich zakresu oraz numeru,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia dotyczącego lokalu o funkcji innej niż mieszkalna.

 

Termin załatwienia

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin ulega wydłużeniu.

 

Uwagi

- w przypadku nie uzupełnienia braków we wniosku lub braku możliwości potwierdzenia żądanego faktu przez organ, Prezydent Miasta wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, wnioskodawcy przysługuje prawo zażalenia się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.01.2018 13:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 08:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2015 15:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 15:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 10:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 10:02 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 08:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:28 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:25 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:42 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:41 Usunięto załącznik "Wniosek o zaświadczenie o
samodzielności lokalu"

(Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:40 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie
zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkaniowego lub
użytkowego"

(Bartosz Pilny)
13.02.2007 12:04 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:36 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:22Usunięto załącznik "wniosek o zaświadczenie o
samodzielności lokalu"
(Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:22Dodano załącznik "Wniosek o zaświadczenie o
samodzielności lokalu"
(Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:29 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
18.01.2006 14:55 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
18.01.2006 14:37Usunięto załącznik "wniosek o wydanie samodzielności
lokalu"
(Katarzyna Haarschack)
18.01.2006 14:37Dodano załącznik "wniosek o zaświadczenie o
samodzielności lokalu"
(Katarzyna Haarschack)
09.01.2006 13:00Dodano załącznik "wniosek o wydanie samodzielności
lokalu"
(Katarzyna Haarschack)
23.11.2005 14:09Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie zaświadczenia o
samodzielności lokalu mieszkaniowego lub użytkowego"
(Bartosz Pilny)
03.12.2004 15:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:10 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)