Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa zasadnicza obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, z jego jednoznacznym zaznaczeniem,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia,

30 zł – do 5 stron w formacie A4 (wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

50 zł – powyżej 5 stron (wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

20 zł – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, lecz nie więcej niż 200 zł. (wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu (w przypadku zaświadczenia).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w zależności od wyboru wnioskodawcy, w odpowiedzi na wniosek wydaje się pismo informujące o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium, wypis i/lub wyrys z planu bądź studium albo zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 1994