Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- informacja o gruntach i obiektach budowlanych,

- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

 

Opłaty

Brak.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- formularz IN-1 dostępny jest w menu przedmiotowym pod hasłem "Majątek, budżet, finanse i podatki / Podatki i opłaty lokalne / Formularze podatkowe" - tutaj

- w trakcie postępowania podatkowego wydawane są postanowienia Prezydenta Miasta. Sprawa kończy się wydaniem decyzji wymiarowej,

- decyzje lub postanowienia doręczane są podatnikowi drogą pocztową.

 

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji i w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010, wew. 5160, 5190, 5191, 5210, 5211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2004 22:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.07.2017 10:57

Rejestr zmian dokumentu

12.07.2017 10:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.07.2017 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2017 09:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2017 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.12.2015 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 10:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.04.2009 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.08.2006 11:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:26 Usunięto załącznik "Objaśnienia do formularza informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych"

(Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:26 Usunięto załącznik "Wykaz posiadanych gruntów"
(Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:26 Usunięto załącznik "Wykaz posiadanych lasów"
(Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:26 Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"

(Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:26 Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"

(Agnieszka Wiechuła)
09.12.2004 14:38 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
09.12.2004 14:22Dodano załącznik "Objaśnienia do formularza informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych"
(Barbara Wanisz)
09.12.2004 14:21Usunięto załącznik "Objaśnienia do formularza informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych"
(Barbara Wanisz)
09.12.2004 13:34 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
09.12.2004 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
09.12.2004 13:17Dodano załącznik "Objaśnienia do formularza informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych"
(Barbara Wanisz)
09.12.2004 13:07 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
09.12.2004 12:50Usunięto załącznik "Oświadczenie - zgłaszanie zmian"
(Barbara Wanisz)
09.12.2004 12:37Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"
(Barbara Wanisz)
08.12.2004 08:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:32 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1128