Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- informacja o gruntach i obiektach budowlanych,

- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

 

Opłaty

Brak.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- formularz IN-1 dostępny jest w menu przedmiotowym pod hasłem "Majątek, budżet, finanse i podatki / Podatki i opłaty lokalne / Formularze podatkowe" - tutaj

- w trakcie postępowania podatkowego wydawane są postanowienia Prezydenta Miasta. Sprawa kończy się wydaniem decyzji wymiarowej,

- decyzje lub postanowienia doręczane są podatnikowi drogą pocztową.

 

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji i w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010, wew. 5160, 5190, 5191, 5210, 5211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o gruntach i obiektach budowlanych oraz zgłoszeń o zmianach
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.07.2017 10:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 705