Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 2.5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- program imprezy,

- plan sytuacyjny ze wskazanym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- podczas składania wniosku należy okazać dokument tożsamości.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010,  wew. 6303, 6311

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Rożek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 455