PM.0055-03/07

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta
w okresie 1 - 25 marca 2007r.


 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wydał 37 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-     na okres 6 miesięcy powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika Annie Górskiej – Beuth, dotychczasowej wicedyrektor Szkoły,

-     zatwierdził Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-     powołał Anitę Grobelczyk na pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,

-     ustalił stawkę bazową czynszu w wysokości 5,38 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz czynniki wpływające na obniżenie bądź podwyższenie stawki bazowej,

-     zatwierdził wybór ofert Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa na realizację programu „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”, dokonany przez komisję konkursową,

-     zatwierdził wybór Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Morela” do realizacji programu „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Ruda Śląska”, dokonany przez komisję konkursową,

-     zatwierdził wybór Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” do realizacji programu „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodzina świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”, dokonany przez komisję konkursową,

-     zatwierdził wybór Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej do realizacji programu „Diabetycy 2007 ”, dokonany przez komisję konkursową,

-     prawie 160 tys. zł z rezerwy budżetowej przeznaczył na realizację programów profilaktycznych,

-     110 tys. zł z rezerwy budżetowej przeznaczył na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych,

-     powołał Bogusławę Kansy, Jakuba Wyciślika i Teodora Howańca w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia,

-     powołał na członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Annę Gleixner – psychiatrę, Beatę Majorek – pracownika socjalnego, doradcę zawodowego i pedagoga, Agnieszkę Wycisk - pracownika socjalnego, doradcę zawodowego i psychologa, Tomasza Sikora – pracownika socjalnego, doradcę zawodowego i psychologa, odwołał Elżbietę Powroźnik – Koralewską i Krzysztofa Kubicę ze składu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

-     przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców mieszkania znajdujące się w budynku przy ul. Grzegorzka 2 i 2a w Bykowinie,

-     powołał Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalny Zespół Zadaniowy do spraw Rewitalizacji. Pełnomocnikiem została Joanna Sochacka – Kierownik Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy, w skład zespołu weszli: Rozalia Mańka – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Tadeusz Kostoń – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Ewa Wyciślik – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Bogusława Opaczyńska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, Henryk Mercik – Miejski Konserwator Zabytków, Renata Młynarczuk – Kierownik Referatu Współpracy Wydziału Rozwoju Miasta, Daniel Muc – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości, Aleksandra Kruszewska – Kierownik Referatu Polityki Europejskiej i Rewitalizacji. Zadaniem zespołu jest przygotowanie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005-2013”,

-     powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na bieżące zabezpieczenie ruchu oraz na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa, przy ul. Hallera 61.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

·         2 marca

- otwarcie turnieju piłki ręcznej o Puchar Śląska w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,

- nadzwyczajne walne zgromadzenie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,

·         3 marca

- otwarte zawody w Badmintonie dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta.

·         5 marca

- obchody 50–lecia Gońca Górnośląskiego oraz otwarcie biura regionalnego firmy Skanska S.A. w Katowicach,

- wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy o Rudzie Śląskiej: „Ruda Śląska - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam",

·         6 marca

- konferencja „Sektor komunalny w Polsce i Europie” w Katowicach,

·         8 i 9 marca

- Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich,

·         9 marca

- podsumowanie działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w roku 2006,

·         12 marca

- spotkanie w sprawie budowy sądu w Rudzie Śląskiej,

- Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych,

- spotkanie w sprawie kolejnego etapu realizacji programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego,

·         14 marca

- konferencja w Bytomiu:  „Aglomeracja Śląska” – problemy lokalnego rynku ciepła,

- konferencja promująca projekt „Twój Image – Twój Sukces”

- spotkanie w Warszawie z inwestorami zainteresowanymi budową Parku Wodnego,

·         15 marca

- spotkanie dotyczące wniosku do Funduszu Norweskiego o utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej dzielnicy Orzegów,

- uroczyste podsumowanie „Dni Amerykańskich”, zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera oraz spotkanie z Ambasadorem USA Victorem Ashe,

·         16 marca

- uroczyste obchody Złotych Godów, które świętowało 19 par małżeńskich w DPS Caritas w Rudzie,

- odprawa komendantów rudzkich komisariatów policji,

- spotkanie beneficjentów Funduszu Spójności w Chrzanowie,

- konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” w Urzędzie Marszałkowskim,

·         21 marca

- spotkanie z Ferdynandem Morskim ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Urbact,

- konkurs muzyczny promujący akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

·         22 marca

- I etap VII edycji Ortograficznej corridy w Gimnazjum nr 8 przy ul. Lexa 14,

- VII Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych,

·         23 marca

- uroczyste obchody Złotych Godów 24. par małżeńskich w DPS Caritas w Rudzie,

- koncert laureatów Siódmego Dziecięcego Przeglądu Twórczości i Działalności Artystycznej „Baśnie i legendy naszej Małej Ojczyzny”.

·         24 marca

- inauguracja VI cyklu biegów dzielnicowych „Ruda Śląska plus bieg równa się zdrowe społeczeństwo”,

·         25 marca

- debata z cyklu „Kopalnia Idei” na antenie Radia Katowice, poświęcona projektowi utworzenia Związku Metropolitalnego Miast Górnego Śląska.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 01.03. - 25.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.04.2007 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.03.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 183