W celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji proszę o korzystanie ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku "A" Urzędu Miasta Ruda Śląska przy pl. J. Pawła II 6.

W skrzynce należy umieszczać wnioski/pisma wraz z niezbędnymi załącznikami

1. rejestracji pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy,

2. zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP,

3. innych spraw z zakresu Wydziału Komunikacji, z wyjątkiem przerejestrowania zakupionego tzw. "używanego" pojazdu.

 Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie. Na kopercie powinno się znajdować:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

    UWAGA! Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Osoby, którym kończą się pozwolenia czasowe i jednocześnie posiadają ważne badania techniczne pojazdu, nie muszą aktualnie odbierać nowych dowodów rejestracyjnych. Przypominamy, że od 1 października 2018 r. nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego w czasie kierowania pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie informacje o ważności dowodu rejestracyjnego znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Jednocześnie nadal istnieje możliwość rejestracji pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP. Odbywa się tylko jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji na stronie: http://www.rudaslaska.pl/rezerwacje .

Informujemy, że przerejestrowanie zakupionego przez Państwa pojazdu (tzw. „używanego”), który jest już zarejestrowany na terytorium RP, nie należy do spraw wymagających natychmiastowego działania, ponieważ można korzystać z pojazdu na dotychczasowych tablicach rejestracyjnych i na podstawie posiadanych dokumentów. Jedyny obowiązek, jaki w tym przypadku spoczywa na właścicielu, to zgłoszenie nabycia pojazdu, a nie jego przerejestrowanie. W tym celu należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek (5.2) i dołączyć do niego kopię umowy kupna lub sprzedaży pojazdu. (Wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta). Niewywiązanie się z tego obowiązku w ustawowym terminie (tj. 30 dni od daty nabycia pojazdu) skutkuje nałożeniem kary pieniężnej.

Wnioski wraz z dokumentem nabycia/zbycia pojazdu można wrzucać do skrzynki podawczej, przesłać pocztą elektroniczną (e-PUAP) lub za pomocą tradycyjnego operatora pocztowego.

W celu załatwiania innych spraw z zakresu Wydziału Komunikacji wymagających osobistego kontaktu z urzędnikiem, proszę kontaktować się telefonicznie (nie elektronicznie) w celu umówienia się na dogodny termin.

Wszystkie rezerwacje terminów wizyt w Wydziale Komunikacji są aktualne i nie ma potrzeby potwierdzania tego faktu w urzędzie.

................................................

Linki do formularzy do spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji

- rejestracja pojazdów,

- prawa jazdy,

- transport drogowy,

- ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów,

- stacje kontroli pojazdów i diagnostów.

---------------------------------------------------------------------------------

Elektroniczna skrzynka podawcza dla rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy:

https://www.esp.pwpw.pl/

Wszystkie przydatne informacje w sprawie składania wniosków drogą elektroniczną znajdują się w REGULAMINIE:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Regulamin

 oraz w informatorze najczęściej zadawanych pytań:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

------------------------------------------------------------------------------

Formularz wniosku o wydanie zaświadczeń, w tym dotyczących:

- posiadania / nie posiadania zarejestrowanego pojazdu,

- wyrejestrowania pojazdu,

- zgłoszenia zbycia pojazdu,

- posiadania / nie posiadania uprawnień do kierowania pojazdami,

- zgłoszenia pojazdów do licencji lub zaświadczenia na transport drogowy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Lesiak - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 5121

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.05.2007 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Krzyżak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.01.2021 08:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 18613