Zamiana mieszkania

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek złożony osobiście – formularz 6.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach brutto (z 6 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),

- umowa najmu lub skierowanie na spisanie umowy najmu wydane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

- dokument potwierdzający stan cywilny w przypadku rozwodu, separacji lub zgonu współmałżonka,

- dowody osobiste wnioskodawców do wglądu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Odpowiedzi na wniosek udziela się do 30 dni, zaś przydział innego lokalu następuje w momencie pozyskania przez Miasto odpowiedniego lokalu mieszkalnego.

 

Uwagi

- w przypadku tzw. zamiany dobrowolnej, pomiędzy dwoma najemcami, gdzie jedna ze stron posiada lokal mieszkalny nienależący do Miasta Ruda Śląska (właścicielem jest np. MGSM „Perspektywa”, Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa), do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela na zamianę mieszkania.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2250

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiana mieszkania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.05.2021 13:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 1171