Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 6.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Zgłoszenia do „Banku Zamian” dołączane są do odpowiedniego wykazu raz w miesiącu.

 

Uwagi

- Wydział Spraw Lokalowych prowadzi wykaz osób ubiegających się o zamianę mieszkania, który jest dostępny w gablocie przy pokoju 228 oraz w poniższym załączniku,

- oferty umieszczone w „Banku Zamian” są wykreślane z bazy danych po upływie roku od daty umieszczenia, chyba że wnioskodawca zgłosi, iż oferta jest nadal aktualna,

- po znalezieniu chętnego do zamiany sprawę należy kontynuować według opisu „6.6 Zamiana mieszkania”.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10,  wew. 2250

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:02.04.2021 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 4013