Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 6.2,

- wniosek – formularz 6.5 - w przypadku lokalu sojalnego znajdującego się w budynku ujętym w tym załączniku

(formularze dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

- zaświadczenia o dochodach wszystkich dorosłych osób zamieszkujących lokal (z 6 ostatnich miesięcy po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu),

- opinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku posiadania zaległości czynszowych na zajmowanym lokalu socjalnym, lub zawarta ugoda na ratalną spłatę zaległości z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej,

- osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymują skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na spisanie umowy najmu. Na jego podstawie dokonują pozostałych formalności w siedzibie właściwego Rejonu Eksploatacji Budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2251

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 509