Przydział lokalu socjalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 6.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie o wysokości dochodów brutto (z ostatnich 6 miesięcy po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu),

- dowody osobiste wnioskodawców do wglądu,

- wyrok Sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego,

- dokument potwierdzający stan cywilny.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

- odpowiedź na wniosek - do 30 dni,

- przydział lokalu socjalnego następuje w miarę posiadanych przez Gminę możliwości lokalowych, w momencie pozyskania odpowiedniego lokalu socjalnego w związku z ruchem ludności.

 

Uwagi

- wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej,

- osoby posiadające tytuł prawny do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego zobowiązane są do załączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. umowa najmu, przydział mieszkania),

- w pierwszej kolejności realizowane są wnioski osób, które posiadają wyrok Sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego z prawem do lokalu socjalnego,

- osoby, których wnioski rozpatrzono pozytywnie zostają zakwalifikowane na listę osób oczekujących na lokal socjalny. Realizacja następuje w miarę uzysku lokali w związku z ruchem ludności. Skierowanie na spisanie umowy najmu lokalu socjalnego wydawane jest przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na czas oznaczony. Na jego podstawie osoby te dokonują pozostałych formalności w siedzibie właściwego Rejonu Eksploatacji Budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2251

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przydział lokalu socjalnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 1425