Adaptacja pomieszczenia na cele mieszkalne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Lokalowych - II piętro, pokój 228

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (z ostatnich 6 miesięcy po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kosztów uzyskania dochodu),

- dowód osobisty do wglądu,

- zgoda wspólnoty mieszkaniowej lub wszystkich lokatorów na adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

W ciągu 30 dni Urząd Miasta występuje o opinię do zarządcy budynku w sprawie możliwości technicznych przyłączenia.

 

Uwagi

- wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej,

- osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymują wstępną zgodę na adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne, na podstawie której należy wystąpić do Wydziału Urbanistyki i Architektury o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowy,

- po wykonaniu robót adaptacyjnych zgodnie z decyzją Wydziału Urbanistyki i Architektury, otrzymuje się skierowanie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na spisanie umowy najmu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, z późniejszymi zmianami.

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2281, 2320

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adaptacja pomieszczenia na cele mieszkalne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.08.2020 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 306