Przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Ruda Śląska

Lista osób oczekujących na mieszkanie do remontu - kwiecień 2021 r. 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 6.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (z ostatnich 6 miesięcy po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu), wszystkich dorosłych osób ubiegających się o przydział mieszkania,

- dowód osobisty do wglądu,

- dokument potwierdzający stan cywilny w przypadku rozwodu, separacji lub zgonu współmałżonka.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

- odpowiedź na wniosek - do 30 dni,

- przydział lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością zakwalifikowania na listę i w momencie pozyskania odpowiedniego lokalu,

- w przypadku ubiegania się o lokal mieszkalny po wyprowadzeniu lub zgonie najemcy, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku następuje wszczęcie procedury, zaś przydział mieszkania następuje w oparciu o wywiad przeprowadzony przez REB i analizę dokumentów po stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego z kryteriami uchwały Rady Miasta.

 

Uwagi

- wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miasta,

- osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, są kwalifikowane na listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego lub bieżącego,

- osoby posiadające tytuł prawny do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego zobowiązane są do załączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. umowa najmu, przydział mieszkania),

- w przypadku ubiegania się o lokal mieszkalny po zgonie najemcy należy dodatkowo dołączyć akt zgonu najemcy oraz dokumenty pozwalające stwierdzić stopień pokrewieństwa z najemcą.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel: 32 244 90 00 do 10, wew. 2370

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.02.2021 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:05.10.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:09.04.2021 08:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 17362