Wyrażenie zgody na dokonanie wykreślenia hipotek przymusowych

zapisanych w dziale IV Księgi wieczystej, dla których podstawą wpisu jest ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 roku o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – hol główny, parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- aktualny odpis z księgi wieczystej.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej następuje przy uiszczeniu kwoty określonej w dziale IV Księgi wieczystej,

- w przypadku, gdy do podania dołączane jest pełnomocnictwo lub prokura (odpis, wypis lub kopia), pobiera się opłatę skarbową, która wynosi 17 zł za każdy egzemplarz.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22.04.1959 roku o remontach i odbudowie oraz wykończeniu budowy i nadbudowie budynków,

Ustawa z dnia 06.07.1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2240

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na dokonanie wykreślenia hipotek przymusowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sebastian Zajda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:21.08.2020 13:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 375