PM.0055-08/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27 kwietnia do 10 maja 2007 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 21 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- powołał Zespół ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z Mikołowem do granicy z Bytomiem, pod przewodnictwem wiceprezydent Krystyny Kurowskiej,

- powołał komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 51 placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto,

- zatwierdził nowy regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy,

- wprowadził zmiany w budżecie miasta, uchwalone przez Radę Miasta na sesji w dniu 26 kwietnia br,

- zatwierdził regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

·   27 kwietnia

- spotkanie prezydentów miast Subregionu Centralnego w Mikołowie w ramach subregionalnego programu rozwoju,

- koncert galowy „Śląski Talent 2007” w Miejskim Centrum Kultury,

- uroczystość nadania imienia Joanny von Schaffgotsch-Gryzik Szkole Podstawowej nr 3,

 

·   28 kwietnia

- opera „Wesele Figara” w Domu Kultury w Bielszowicach, wystawiana w ramach II Festiwalu Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego,

 

·   29 kwietnia

- IX Międzynarodowy Rudzki bieg 12 godzinny,

 

·   30 kwietnia

- wręczenie nagrody im. Wojciecha Korfantego biskupowi Ignacemu Jeżowi,

 

·   1 maja

- XII edycja Śląskich Godów na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie,

 

·   2 maja

- rozpoczęcie obchodów 86. rocznicy III Powstania Śląskiego oraz 85. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy przy pomniku ku czci walczących o polskość Śląska,

 

·   3 maja

- msza święta w intencji Ojczyzny oraz Miasta i jego mieszkańców w kościele św. Wawrzyńca i św. Antoniego,

- złożenie kwiatów w miejscach pamięci,

- msza św. w intencji Ojczyzny w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

 

·   4 maja

- pożegnanie XIV Pokojowej Sztafety Biegowej po Europie Ruda Śląska – Fatima,

- msza św. w intencji pracowników Huty Pokój w kościele św. Pawła,

 

·   7maja

- msza św. w intencji bibliotekarzy w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego,

- wręczenie BIBLIOSÓW 2007, dorocznych nagród honorowych Miejskiej Biblioteki Publicznej, w filii nr 21 MBP,

- konferencja „Fundusze Europejskie” w Mikołowie,

- spotkanie z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,

 

·   8 maja

- konferencja „Razem Bezpieczniej w Regionie” w Katowicach,

- konferencja dla samorządów lokalnych województwa śląskiego „Gospodarka odpadami komunalnymi – finansowanie, organizacja, technologie” w Katowicach,

- spotkanie z Wojewodą Śląskim w sprawie omówienia zagadnień związanych z rejestracją Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

·   9 maja

- otwarcie zakładu firmy EURO-LOCKS przy ul. Pawła,

- V spotkanie z rzecznikami śląskich miast,

- narada w Urzędzie Marszałkowskim, dotycząca założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

 

·   10 maja

- konferencja „Integralny system transportu dla Śląska” w Katowicach,

- spotkanie koordynacyjne w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z rozwiązaniem kontraktów K03 – Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba i K05 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów,

- Turniej Biblioteczny w Szkole Podstawowej nr 18.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.04. - 10.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.06.2007 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 152