PM.0055-09/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 11 do 30 maja 2007 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 104 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- przeznaczył 18.300 zł w budżecie miasta na bieżącą działalność oraz na zakup maszyn i urządzeń pralniczych dla Zakładu Usług Pralniczych,

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont kapitalny dachu i klatek schodowych w budynku przy ul. Wesołej 5 i 5a, na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Kokota na odcinku od ul. Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze oraz na remont kapitalny dachu budynku przy ul. Czapli 4-6,

- powołał również komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja - Katowicka - Jankowskiego, na projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektów Szpitala Miejskiego w Bielszowicach oraz na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Tołstoja,

- postanowił oddać w drodze przetargu, w użytkowanie wieczyste na 99 lat teren położony przy ul. Radoszowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku produkcyjnego lub magazynowo-składowego,

- postanowił o sprzedaży w drodze przetargu terenu o powierzchni 15168 m2 w rejonie ul. Chorzowskiej oraz działki o łącznej powierzchni 1170 m2 przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- postanowił wystąpić do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta nieruchomości położonych w rejonie ul. Styczyńskiego,

- powołał zespół zadaniowy ds. przeprowadzenia inwentaryzacji ogólnodostępnych boisk i placyków sportowo-rekreacyjnych w mieście.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

14-20 maja

- Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych,

 

12 maja

- IX Koncert Charytatywny Fundacji Godula Hope,

 

17 maja

- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie propozycji zasad współpracy nad programem integracji systemów ciepłowniczych aglomeracji    górnośląskiej,

 

18 maja

- Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - koncert „Jan Paweł II - nadal wśród nas”,

 

19 maja

- spotkanie mieszkańców z Prezydentem Miasta w sali sesyjnej, które zorganizowało Stowarzyszenie "Młodzi Europy", realizujące na terenie naszego miasta ogólnopolską akcję "Masz głos - masz wybór",

 

22 maja

- spotkanie z Ireną Twardoch, autorką wystawy „Nasze dzielnice. Kalendarium dziejów Goduli i Chebzia”, które odbyło się w Muzeum Miejskim,

 

24 maja

- spotkanie w sprawie omówienia zasad prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie naszego miasta,

- spotkanie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podczas Dni Rudy Śląskiej,

- posiedzenie zarządu i zgromadzenie KZK GOP,

- spotkanie z Radą Parafialną parafii św. Pawła dotyczące projektu budowy rynku,

 

25 maja

- XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów w Sosnowcu,

- XVI Piekarskie Sympozjum Naukowe,

- nadanie imienia Gimnazjum nr 5,

- obchody 50. lecia oddziału Banku PKO BP,

- spotkanie robocze Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem spotkania było omówienie zasad prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie naszego miasta,

 

26 maja

- otwarcie IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy 11-latków o Puchar Prezydenta Miasta na stadionie GKS Wawel,

- uroczystość powierzenia uczniom opieki nad budynkiem Szkoły przy ulicy Wiktora Bujoczka 2,

 

27 maja

- pielgrzymka mężczyzn do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, uroczyste zakończenie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy 11-latków o Puchar Prezydenta Miasta,

 

29 maja

- spotkanie na temat zarządzania obszarami metropolitarnymi w Gliwicach,

 

30 maja

- wizyta unijnych ekspertów w mieście, w związku z realizacją projektu dotyczącego udzielenia pomocy eksperckiej przy rewitalizacji dzielnicy Orzegów w ramach programu URBACT „Support for Cities”.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 11.05. - 30.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.06.2007 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 199