PM.0055-10/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 31 maja do 13 czerwca 2007 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 45 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na: modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sygietyńskiego, budowę zatoki autobusowej przy ul. Niedurnego 25-29 oraz wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i ujednolicenie elewacji w Przedszkolu nr 43,

- realizując uchwałę Rady Miasta z dnia 31 maja br., przeznaczył 15 tys. zł z budżetu na zakup udziałów spółki Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.,

- 100 tys. zł z budżetu przeznaczył na termomodernizację budynku przy ul. Tunkla 147a na potrzeby Akademii Górniczo-Hutniczej,

- powołał Zbigniewa Figurę, kierownika Referatu Ochrony Ludności Wydziału Zarządzania Kryzysowego, na Koordynatora ds. Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”,

- powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej,

- 200 tys. zł z budżetu przeznaczył na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy ul. Czarnoleśnej.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

31 maja

- obchody Światowego Dnia bez Tytoniu,

- przejęcie nieruchomości w Orzegowie od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.,

- Wojewódzki Konkurs Sprawności Zawodowej w Zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego,

- konferencja „Austriackie technologie ochrony środowiska” w Katowicach,

 

1 czerwca

- uroczyste obchody Złotych Godów 26 par małżeńskich, zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja” na Terenach Targowych,

 

2 czerwca

- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 24,

- festyn z okazji święta szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

 

4 czerwca

- Gala IV edycji koncertów „Szansa na sukces. Dzieci Dzieciom” w Miejskim Centrum Kultury,

- posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie,

 

5 czerwca

- spotkanie z przedstawicielami Fitch Ratings,

- spotkanie dotyczące wdrażania projektu SEKAP – Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,

- koncert kończący rok szkolny w Państwowej Szkole Muzycznej,

 

6 czerwca

- podpisanie porozumienia z Janem Warcokiem, Prezesem MGSM „Perspektywa”, dotyczącego wynajmu mieszkań z zasobu spółdzielni z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,

- finał konkursu „Z polską demokracją na Ty” w Miejskim Centrum Kultury,

- Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej nr 23,

 

9 czerwca

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- Otwarty Puchar Rudy Śląskiej 2007 wyścigowych modeli samochodów z napędem elektrycznym sterowanych radiem,

 

9 i 10 czerwca

- obchody Dni Rudy Śląskiej 2007,

 

11 czerwca

- Spektakl dla najmłodszych pt. „O Francie, który nie zna strachu” w wykonaniu nauczycielek wychowania przedszkolnego, w Miejskim Centrum Kultury,

 

12 czerwca

- posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Miejskiego,

- spotkanie z emerytami w Szkole Podstawowej nr 40,

- program na żywo „Prezydent odpowiada” w „Sfera” TV,

 

13 czerwca

- VII Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,

- II Finał Miejskich Olimpiad Przedmiotowych Szkół Podstawowych,

- uroczystość z okazji 85. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 31.05. - 13.06.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.06.2007 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 148