PM.0055-05/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 7 do 25 kwietnia 2007 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 44 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności,

- zatwierdził wybór dokonany przez Komisję Konkursową oferty Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej dr.n.med. Andrzeja Witka na realizację zadania z zakresu promocji zdrowia „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej”,

- zatwierdził Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont elewacji budynku przy ul. Niedurnego 50A, na remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Szafranka 2 oraz na adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50d,

- wyraził zgodę na zakup ze środków własnych aparatu USG, perymetru komputerowego oraz sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Szpaków 33,

- wyznaczył do sprzedaży na rzecz najemców mieszkania znajdujące się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 14, 14A i 14B,

- wyraził zgodę na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej przy ul. Solidarności 12 na prywatne porady diabetologiczne,

- przeznaczył 100 tys. zł z budżetu miasta na opracowanie dokumentacji modernizacji ulicy Górnośląskiej,

- zarządził ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szyb Walenty od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do projektowanego ronda,

- zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

- zarządził przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych,

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

·   11 kwietnia

- uroczyste otwarcie siedziby Straży Miejskiej przy ul. Hallera 61 oraz otwarcie cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na realizację zadań społecznych (fundraisingu),

 

·   12 kwietnia

- spotkanie z Radą Fundatorów Fundacji im. G. Fitelberga,

 

·   13 kwietnia

- spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji, obchody złotych godów małżeńskich, zorganizowanych przez Urząd Miasta w DPS „Caritas” dla 13 par, spotkanie z emerytami ZZ „Solidarność” Huty Pokój oraz sesja sejmiku województwa śląskiego,

 

·    14 kwietnia

- koncert chóru „AVE” poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II w kościele Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba,

 

·   15 kwietnia

- I Turniej Piłki Halowej o Puchar Śląskiej Grupy Multimedialnej,

 

·   16 kwietnia

- uroczyste otwarcie Tygodnia Kultury Krajów Egzotycznych oraz spotkanie z posłami na Sejm, radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, prezydentami sąsiednich miast oraz przedstawicielami Carbo-Energii i Elektrowni Halemba, w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach realizacji projektu zapisanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

 

·   17 kwietnia

- uroczystość nadania imienia Stanisława Ligonia Gimnazjum nr 8, podsumowanie programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”, audycja na żywo w Sfera TV pt. „Prezydent odpowiada”, szkolenie kadry kierowniczej w województwie śląskim, dotyczące realizacji Krajowego Programu „Razem Bezpieczniej” oraz problematyki obronnej i zarządzania kryzysowego,

 

·   18 kwietnia

- spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół partnerskich z Litwy, Słowenii i Rumunii, którzy przybyli do Rudy Śląskiej w ramach Programu Socrates Comenius "Szkoła jutra dzisiaj", otwarcie nowego bloku Towarzystwa Budownictwa społecznego w Pyskowicach,

 

·   19 kwietnia

- Polsko-Niemieckie Spotkanie Gospodarcze, które odbyło się na sali sesyjnej Urzędu Miasta dla przedstawicieli małych i średnich firm z Rudy Śląskiej, w tym dniu odbyło się również wręczenie nagród laureatom konkursu dla dzieci „Razem kibicujemy Otylii Jędrzejczak”,  otwarcie zakładu Ecol-Unicon w Rudzie Śląskiej, wręczenie nagród im. Wojciecha Korfantego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, spotkanie beneficjentów Funduszu Spójności oraz spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie podziału funduszy subregionalnych,

 

·   20 kwietnia

- wizyta przedstawicieli Jastrzębia Zdroju na osiedlu socjalnym przy ul. Szczęść Boże, Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, wybory Miss Rudy Śląskiej w Miejskim Centrum Kultury.

 

·   23 kwietnia

- spotkanie z eurodeputowanym Janem Olbrychtem w Urzędzie Miasta,

 

·   24 kwietnia

- finał koncertu „Szansa na sukces. Dzieci – dzieciom”, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Białorusi i Ukrainy,

 

·   25 kwietnia

- spotkanie regionalne we Wrocławiu ”Europejska gmina, Europejskie miasto”,

 

·   26 kwietnia

- posiedzenie zarządu KZK GOP w Katowicach.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 07.04. - 25.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.06.2007 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 168