Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej oferuje do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej na lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

Wyposażenie w instalacje

Wadium

1

Ruda Śląska 1, ul. Janasa 13/2

13,40 m2

elektr., wod-kan.

500,00 zł

2

Ruda Śląska 7,

ul. Kochłowicka 144/1

(pomieszczenia magazynowe)

25,62 m2

brak

500,00 zł

3

Ruda Śląska 10,

ul. 1-go Maja 230/1

21,12 m2

elektr., wod-kan,

500,00 zł

4

Ruda Śląska 11, ul. Kokota 210/1

49,53 m2

elektr., wod-kan.

500,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 25 października 2007r. od godziny 1300 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. 1-go Maja 218.

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości na poszczególne lokale użytkowe na konto:

ING Bank Śląski  o/Ruda Śląska

nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321

 

do dnia 22 października 2007r. (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania – lokale użytkowe w dniu 25.10.2007r. poz. (lp. lokalu z ogłoszenia)

 

Wnioski o przydzielenie lokalu użytkowego wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie MPGM Spółka z o.o. do 22 października 2007r.

 

Właściciel lokalu lub organizator rokowań może wycofać lokal użytkowy z rokowań bez podania przyczyny.

 

Przyszły najemca winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.

 

Szczegółowe informacje o powyższych lokalach użytkowych oraz o zasadach rokowań warunków najmu można uzyskać w MPGM Spółka z o.o., Ruda Śląska – Wirek, ul. 1 Maja 218, pokój 23, 24 nr telefonu: 2420-133, wewnętrzny 128, 129.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rokowaniach - październik 2007
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.07.2007 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sebastian Zajda
Data na dokumencie:16.10.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.10.2007 10:43