PM.0055-11/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 14 czerwca do 18 lipca 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 33 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-  powołał komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów rudzkich placówek oświatowych,

-  przeznaczył 50 tys. zł z rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu elewacji i plebani Kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

-  powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont budynków Przychodni Rejonowych przy:

- ul. Solidarności 12 w Halembie,

- ul. Szpaków 33 i ul. Sztolniowej 6 w Bykowinie,

-  określił składy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

15 czerwca

- otwarcie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu,

 

16 czerwca

- obchody 750-lecia Chorzowa,

- I Pielgrzymka Samorządowców do ich patronki - Św. Kingi, w 8 rocznicę kanonizacji Świętej,

 

17 czerwca

- uroczystości z okazji 85 rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski w Katowicach,

 

2 lipca

- podsumowanie roku szkolnego, które odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym,

 

3 lipca

- obchody 231 rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone w Krakowie,

 

4 lipca

- uroczystość w Wyższej Szkole Handlowej dotycząca otwarcia nowego kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,

 

5 lipca

- spotkanie ze związkami zawodowymi Szpitala Miejskiego,

- prace Zespołu ds. budowy rudzkiego odcinka trasy N-S,

- spotkanie w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów dotyczące zamknięcia dopływu wody do północnych dzielnic miasta,

 

5 i 6 lipca

- prace w komisjach konkursowych na dyrektorów rudzkich placówek oświatowych,

 

6 lipca

- uroczystości 88 rocznicy założenia chóru mieszanego „Słowiczek”,

 

7 lipca

- otwarcie Grand Prix Rudy Śląskiej wyścigowych samochodów spalinowych sterowanych radiem,

 

9 lipca

- obchody 10 rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu,

 

10 lipca

- spotkanie z przedstawicielami KWK „Śląsk” w sprawie odwodnienia ul. Piłsudskiego, Porannej,

 

11 lipca

- w Warszawie odbiór wyróżnienia za zajęcie 8 miejsca w Polsce za osiągnięcia w wykorzystywaniu środków unijnych w rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”,

 

12 lipca

- posiedzenie zarządu KZK GOP,

 

13 lipca

- spotkanie prezydentów śląskich miast w Bielsku-Białej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 14.06. - 17.07.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.07.2007 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.07.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 140