ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

Zgodnie z art. 33 - 35 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 553) Archiwum Urzędu Miasta Ruda Śląska ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało stworzone. Archiwum przede wszystkim gromadzi akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Urzędu.

 

 

AKTA OSOBOWE I PŁACOWE

W Archiwum Urzędu Miasta Ruda Śląska przy placu Jana Pawła II 6 przechowywana jest dokumentacja osobowa i płacowa pracowników Urzędu oraz zlikwidowanych zakładów pracy, które przekazały ww. dokumentacje do Urzędu. Na podstawie tych akt można otrzymać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub kserokopie tych dokumentów. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście.

W archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przechowywane są następujące akta osobowe i płacowe:

 

Akta osobowe

- pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych,

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych,

- pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej,

- pracowników Zakładu Remontowo – Budowlanego,

- pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego,

- pracowników Terenowego Zespołu Usług Projektowych,

- pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Ślaska,

- pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej,

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

 

Akta płacowe

- pracowników Urzędu Miasta (lata 1956 – 2005),

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (lata 1972 – 1994),

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych (lata 1980 – 1991),

- pracowników Zakładu Robót Budowlanych (lata 1982 – 1986),

- pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej (lata 1967 – 1994),

- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (lata 1971 – 1974),

- pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska (lata 2006 – 2011),

- pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej (lata 1978 – 1999),

- kartoteki chorobowe Huty „Pokój”.

 

 

DOKUMENTACJA DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ AKTÓW STANU CYWILNEGO

Koperty osobowe zakładane dla osób starających się o dowód osobisty (od 1962 r.) oraz akta urodzeń, małżeństw, zgonów, skorowidz do aktów Stanu Cywilnego, akta zbiorcze zebrane podczas tworzenia właściwych aktów Stanu Cywilnego, przechowywane są w pomieszczeniach magazynowych Urzędu Miasta.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jolanta Małachowska –  tel. 322-449-000 do 010 wew. 2310

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:07.07.2004 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:11.10.2019 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 1091