Bartosz Pilny 23.08.2007 12:09 wersja do wydruku

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH INFORMUJE, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Poprzez platformę e-PUAP można załatwić następujące sprawy:

  1. Złożyć wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Ruda Śląska.
  2. Uzupełnić dokumenty do złożonego wniosku oraz złożyć aktualizację wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta.
  3. Złożyć wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu w trybie bezprzetargowym.
  4. Złożyć wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.
  5. Złożyć wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

SPRAWY NIECIERPIĄCE ZWŁOKI, KTÓRYCH NIE BĘDZIE  MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB TELEFONICZNIE, ZAŁATWIANE BĘDĄ PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU/GODZINY WIZYTY W WYDZIALE (tel. 32 244-90-88, 32 244-90-87, 32 244-90-86, 32 244-90-85, 32 244-90-84, 32 244-90-00).

..................................................................

 

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Ks. Czempiela 14, 16, 18.

(informacja, oraz  wniosek)

---------------------------------------

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Tomanka.

(informacja, oraz  wniosek)

---------------------------------------

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Lokalowych

 

6.1 - przydział lokalu socjalnego lub przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Ruda Śląska

6.2 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

6.3 - pozyskanie lokalu na działalność pożytku publicznego

6.4 - uzupełnienie złożonej wcześniej dokumentacji

6.5 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego (MPGM TBS Sp. z o.o.)

6.6 - zamiana mieszkania

6.7 - zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"

6.8 - sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy

6.9 - rozłożenie na raty zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.10 - częściowe umorzenie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.11 - przesunięcie terminu płatności

6.12 - wykreślenie hipoteki kaucyjnej

6.13 - umorzenie odsetek

formularz - zaświadczenie o dochodach
formularz - oświadczenie

-----------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW

Wolne lokale mieszkalne do najmu proponowane są poprzez ogłoszenie podawane do publicznej wiadomości. Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych jest dostępna:

- na tablicy ogłoszeń obok pokoju 228 Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,

- Rejonach Eksploatacji Budynków:

REB Nr 1 ul. Janasa 13A,

REB Nr 2 ul. Osiedlowa 6,

REB Nr 3 ul. Solidarności 22,

REB Nr 4 ul. Joanny 18,

REB Nr 5 ul. Radoszowska 106,

REB Nr 6 ul. Jadwigi Markowej 22,

- stronach internetowych:

www.rudaslaska.bip.info.pl,

www.mpgm.com.pl.

 

Podczas oględzin osoby zainteresowane poszczególnymi mieszkaniami powinny zapisać się na listy podając imię nazwisko, adres, numer telefonu PESEL lub datę urodzenia. Kolejność zapisywania się na listy podczas oględzin nie ma znaczenia. Na bazie otrzymanych list osób zainteresowanych lokalami mieszkalnymi zostaje sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku a następnie przygotowana imienna propozycja skierowana do osoby, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania (jeśli wniosek jest kompletny i aktualny). Osoby oczekujące na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie 3 propozycje lokali mieszkalnych.

W wykazach mogą brać udział osoby, które złożyły wniosek o przydział mieszkania z zasobu Miasta Ruda Śląska i zostały pozytywnie zakwalifikowane listę osób oczekujących na przydział mieszkania.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Stemplewska - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2330

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja ogólna
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.08.2007 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Stemplewska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:17.03.2020 10:27