Przypominamy, że w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, klienci winni posiadać zakryte usta i nos oraz zachowywać odpowiedni dystans między osobami.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej i uzyskiwanie informacji telefonicznie lub mailowo.

W obiegu pozostają dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej formularze.

Kontakt z Wydziałem Spraw Lokalowych:

  • e-mail: um_lok@ruda-sl.pl
  • telefony: tel.: 32 244 90 00 do 10

 

Numery wewnętrzne

1.

Przydziały lokali mieszkalnych, aktualizacja wniosku.

2370

2.

Zamiany lokali mieszkalnych, kaucje mieszkaniowe.

2250

3.

Lokale socjalne.

2251

4.

Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców.

2290

5.

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości.

2280, 2281

6.

Sekretariat, regulacja tytułów prawnych po śmierci, wyprowadzeniu się najemcy lub spłacie zaległości.

2320

7.

Sprawy techniczne.

2352

8.

Lokale użytkowe i garaże.

2351

 

......................................................

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Ks. Czempiela 14, 16, 18.

(informacja, oraz  wniosek)

---------------------------------------

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Tomanka.

(informacja, oraz  wniosek)

---------------------------------------

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Lokalowych

6.1 -  przydział lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub śmierci najemcy

6.1 - przydział lokalu mieszalnego oddanego w najem na czas nieoznaczony

6.1 - przyłączenie, podział lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia strychowego do lokalu mieszkalnego

6.1 - przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

6.2 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

6.3 - pozyskanie lokalu na działalność pożytku publicznego

6.4 - uzupełnienie złożonej wcześniej dokumentacji

6.5 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego (MPGM TBS Sp. z o.o.)

6.6 - zamiana mieszkania

6.7 - zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"

6.8 - sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy

6.9 - rozłożenie na raty zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.10 - częściowe umorzenie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.11 - przesunięcie terminu płatności

6.12 - wykreślenie hipoteki kaucyjnej

6.13 - umorzenie odsetek

6.14 - wniosek o najem socjalny lokalu
 

-----------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca lokali mieszkalnych z zasobów miasta Ruda Śląska, przeznaczonych do remontu na koszt przyszłych najemców.

Wolne lokale mieszkalne do najmu proponowane są poprzez ogłoszenie podawane do publicznej wiadomości. Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych jest dostępna:

- na tablicy ogłoszeń obok pokoju 228 Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,

- Rejonach Eksploatacji Budynków:

REB Nr 1 ul. Janasa 13A,

REB Nr 2 ul. Osiedlowa 6,

REB Nr 3 ul. Solidarności 22,

REB Nr 4 ul. Joanny 18,

REB Nr 5 ul. Radoszowska 106,

REB Nr 6 ul. Jadwigi Markowej 22,

- stronach internetowych:

www.rudaslaska.bip.info.pl,

www.mpgm.com.pl.

 

Podczas oględzin osoby zainteresowane poszczególnymi mieszkaniami powinny zapisać się na listy podając imię nazwisko, adres, numer telefonu PESEL lub datę urodzenia. Kolejność zapisywania się na listy podczas oględzin nie ma znaczenia. Na bazie otrzymanych list osób zainteresowanych lokalami mieszkalnymi zostaje sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku a następnie przygotowana imienna propozycja skierowana do osoby, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania (jeśli wniosek jest kompletny i aktualny). Osoby oczekujące na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie 3 propozycje lokali mieszkalnych.

W wykazach mogą brać udział osoby, które złożyły wniosek o przydział mieszkania z zasobu Miasta Ruda Śląska i zostały pozytywnie zakwalifikowane listę osób oczekujących na przydział mieszkania.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Stemplewska - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2330

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja ogólna
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.12.2021 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Stemplewska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.12.2021 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 21394