Przypominamy, że w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, klienci winni posiadać zakryte usta i nos oraz zachowywać odpowiedni dystans między osobami.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej i uzyskiwanie informacji telefonicznie lub mailowo.

W obiegu pozostają dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej formularze.

Kontakt z Wydziałem Spraw Lokalowych:

  • telefony: tel.: 32 244 90 00 do 10

 

Numery wewnętrzne

1.

Przydziały lokali mieszkalnych, aktualizacja wniosku.

2370

2.

Zamiany lokali mieszkalnych, kaucje mieszkaniowe.

2250

3.

Lokale socjalne.

2251

4.

Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców.

2290

5.

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości.

2280, 2281

6.

Sekretariat, regulacja tytułów prawnych po śmierci, wyprowadzeniu się najemcy lub spłacie zaległości.

2320

7.

Sprawy techniczne.

2352

8.

Lokale użytkowe i garaże.

2351

 

......................................................

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Ks. Czempiela 14, 16, 18.

(informacja, oraz  wniosek)

---------------------------------------

Informacja o wynajmie mieszkań w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Tomanka.

(informacja, oraz  wniosek)


Raport dotyczący gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu Miasta Ruda Śląska za 2021 r.

(raport za 2021 r.)

---------------------------------------

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Lokalowych

6.1 -  przydział lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub śmierci najemcy

6.1 - przydział lokalu mieszalnego oddanego w najem na czas nieoznaczony

6.1 - przyłączenie, podział lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia strychowego do lokalu mieszkalnego

6.1 - przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

6.2 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

6.3 - pozyskanie lokalu na działalność pożytku publicznego

6.4 - uzupełnienie złożonej wcześniej dokumentacji

6.5 - przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego (MPGM TBS Sp. z o.o.)

6.6 - zamiana mieszkania

6.7 - zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"

6.8 - sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy

6.9 - rozłożenie na raty zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.10 - częściowe umorzenie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny/użytkowy

6.11 - przesunięcie terminu płatności

6.12 - wykreślenie hipoteki kaucyjnej

6.13 - umorzenie odsetek

6.14 - wniosek o najem socjalny lokalu

druk wniosku - o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (40 zł)

druk załącznika do wniosku - o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (40 zł)

-----------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca lokali mieszkalnych z zasobów miasta Ruda Śląska, przeznaczonych do remontu na koszt przyszłych najemców.

Wolne lokale mieszkalne do najmu proponowane są poprzez ogłoszenie podawane do publicznej wiadomości. Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych jest dostępna:

- na tablicy ogłoszeń obok pokoju 228 Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,

- Rejonach Eksploatacji Budynków:

REB Nr 1 ul. Janasa 13A,

REB Nr 2 ul. Osiedlowa 6,

REB Nr 3 ul. Solidarności 22,

REB Nr 4 ul. Joanny 18,

REB Nr 5 ul. Radoszowska 106,

REB Nr 6 ul. Jadwigi Markowej 22,

- stronach internetowych:

www.rudaslaska.bip.info.pl,

www.mpgm.com.pl.

 

Podczas oględzin osoby zainteresowane poszczególnymi mieszkaniami powinny zapisać się na listy podając imię nazwisko, adres, numer telefonu PESEL lub datę urodzenia. Kolejność zapisywania się na listy podczas oględzin nie ma znaczenia. Na bazie otrzymanych list osób zainteresowanych lokalami mieszkalnymi zostaje sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku a następnie przygotowana imienna propozycja skierowana do osoby, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania (jeśli wniosek jest kompletny i aktualny). Osoby oczekujące na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie 3 propozycje lokali mieszkalnych.

W wykazach mogą brać udział osoby, które złożyły wniosek o przydział mieszkania z zasobu Miasta Ruda Śląska i zostały pozytywnie zakwalifikowane listę osób oczekujących na przydział mieszkania.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Stemplewska - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2330

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja ogólna
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.05.2022 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Stemplewska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.05.2022 15:04

Rejestr zmian dokumentu

05.05.2022 15:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2022 15:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2022 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2022 14:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2022 14:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 15:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 15:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 15:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 15:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 15:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 12:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2022 09:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2022 09:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2022 09:37 Dodano załącznik "Raport dotyczący gospodarowania
lokalami mieszkalnymi za 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
28.01.2022 09:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2021 09:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.12.2021 14:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.12.2021 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 11:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 11:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 10:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 10:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 09:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 09:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 08:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.10.2021 13:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 09:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 09:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 09:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 08:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2021 08:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2021 10:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2021 10:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2020 09:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2020 13:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 09:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2020 15:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 10:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.02.2020 09:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.02.2020 09:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.02.2020 09:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.12.2019 14:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.12.2019 14:20 Usunięto załącznik zał - 6.13.pdf
(Barbara Cholewka)
02.12.2019 14:19 Dodano załącznik "zał - 6.13.pdf"
(Barbara Cholewka)
02.12.2019 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2019 11:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.02.2019 13:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.09.2018 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
14.06.2018 12:06 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
27.04.2018 08:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2018 13:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2017 13:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2017 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2017 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2016 14:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2016 13:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 11:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 11:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 11:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.10.2015 15:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.09.2015 13:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.08.2015 13:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
20.08.2015 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.09.2014 11:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2013 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2012 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2012 13:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2012 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2011 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2009 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 14:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 15:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 15:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 15:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 15:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2007 12:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2007 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2007 12:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2007 12:09 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 26393