PM.0055-12/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 18 lipca do 30 sierpnia 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 71 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

 

- ponad 200 tys. zł w budżecie miasta przeznaczył na udzielenie pomocy materialnej uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia,

- zatwierdził roczne sprawozdanie MZOPO,

- powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont budynku przy ul. 11 listopada 21-23 (zakres remontu obejmuje m.in. kapitalny remont dachu, wymianę rynien oraz okien na klatce schodowej),

- przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców mieszkania znajdujące się w budynkach przy ul. Kędzierzyńskiej 25, 25a i 25 b oraz przy ul. Antoniego Maya 16,

- powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 40,

- powołał Zespół ds. wdrażania i monitorowania Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2006 - 2013 pod przewodnictwem Aleksandry Skowronek, Zastępcy Prezydenta Miasta,

- ustalił procedurę prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania

Jakością w Urzędzie Miasta,

- powołał komisje do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 11 oraz przebudowę ulic: Czwartaków, Zacisze, Ogrodniczej,

- powołał komisje do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 9,

- przeznaczył 25 tys. zł z budżetu na opracowanie dokumentacji modernizacji ul Górnośląskiej,

- ponad 24 tys. zł z budżetu przeznaczył na budowę parkingu przy cmentarzu przy ul. Hlonda,

- 58 tys. zł z budżetu miasta przeznaczył na wyposażenie Zakładu Usług Pralniczych,

- 200 tys. zł z budżetu przeznaczył na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, taką samą kwotę przeznaczył na zadania inwestycyjne i pierwsze wyposażenie dla planowanego do uruchomienia w grudniu br.           Środowiskowego Domu Samopomocy,

- powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont przewodów kominowych i modernizacji instalacji c.o. budynku przy ul. Kukuczki 1,

- powołał komisję ds. rozpatrywania wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji zabezpieczających za lokale mieszkalne,

- przeznaczył ponad 55 tys. zł z budżetu na dofinansowanie programów realizowanych przez Środowiskowy Dom Pomocy dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,

- 16 tys. zł z budżetu przeznaczył na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt,

- powołał Komisję ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej, pod przewodnictwem Aleksandry Skowronek, Zastępcy Prezydenta Miasta,

- powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargów, m.in. na wykonanie ewidencji dróg publicznych kategorii gminnej na terenie Miasta Ruda Śląska,

- powołał Zespół ds. organizacji I Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach, pod przewodnictwem Bartosza Satały, Zastępcy Prezydenta Miasta,

- zatwierdził Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej    w Rudzie Śląskiej.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

18 lipca

-  konferencja w Katowicach nt. „Węgiel - bogactwo czy przekleństwo”, posiedzenie zarządu KZK GOP,

 

20 lipca

-  uroczyste obchody Złotych Godów 21 par małżeńskich,

-  otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Bykowinie.

 

25 lipca

-  konsultacje z przedstawicielami firmy Vattenfall i Vattenfall Distribution Poland na temat uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce oraz w obchodach Święta Policji w Miejskim Centrum Kultury,

-  konferencja poświęcona wdrażaniu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w Bibliotece Śląskiej w Katowicach,

 

26 lipca

-  spotkanie w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, dotyczące współpracy na rzecz czystej wody w regionie,

-  spotkanie z wiceprezydentem Dąbrowy Górniczej i prezesem Parku Wodnego „Nemo”,

 

27 lipca

-  otwarcie Placu Zabaw na terenie Centrum Interwencji Kryzysowej Dom PCK,

 

31 lipca

-  konferencja prasowa w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, inaugurująca kampanię promocyjną Rudy Śląskiej,

 

1 sierpnia

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

2 sierpnia

-  spotkanie z pielęgniarkami ze Szpitala Miejskiego oraz z ustępującymi i nowymi członkami Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

 

3 sierpnia

-  otwarcie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego.

 

5 sierpnia

-  udział we mszy św. na Jasnej Górze za mieszkańców miasta,

 

7 sierpnia

-  otwarcie nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowej - Wysokiej,

 

8 sierpnia

-  spotkanie w Mikołowie w sprawie projektu „regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym”,

-  posiedzenie kończącej kadencję Rady Społecznej Poradni Okulistycznej,

 

9 sierpnia

-  posiedzenie zarządu KZK GOP,

-  posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-  posiedzenie Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej,

 

10 sierpnia

-  zakończenie kadencji Rady Społecznej Przychodni Rejonowej z siedzibą przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu

 

11 sierpnia

-  mecz o Puchar Śląska w Footballu Amerykańskim na stadionie MOSiR,

 

13 sierpnia

-  zakończenie kadencji Rady Społecznej Przychodni Rejonowej przy ul. ks. Niedzieli w Bielszowicach,

 

14 sierpnia

-  uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach,

-  wizyta u młodzieży przebywającej na obozie sportowym w Zielonej, dofinansowanym z budżetu miasta,

 

15 sierpnia

-  spotkanie z młodzieżą z parafii ewangelickiej Bergum w Holandii, przebywającą z wizytą u kolegów z partnerskich parafii w Wirku i Świętochłowicach,

 

16 sierpnia

-  uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chorzowie,

-  spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sprawie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

 

18 sierpnia

-  msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich ks. Januarego Liberskiego, misjonarza w Afryce,

 

19 sierpnia

-  wręczenie nagród podczas XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

 

21 sierpnia

-  przekazanie kluczy pierwszym lokatorom nowego osiedla MTBS przy ul. Kokota 3,

 

22 sierpnia

-  spotkanie dotyczące Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz obchody 25.lecia działalności Koła Pszczelarzy w Rudzie Śląskiej,

 

23 sierpnia

-  zakończenie kadencji Rad Społecznych Przychodni Rejonowej przy ul. Gierałtowskiego, Przychodni Rejonowej przy ul. Lipa oraz Szpitala Miejskiego,

 

24 sierpnia

-  zakończenie kadencji Rady Społecznej Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej,

 

25 sierpnia

-  Zabrze, obchody 60.lecia Polskiego Związku Głuchych, wręczenie Stanisławowi Zorawikowi - rudzianinowi wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz Koła,

 

26 sierpnia

-  pielgrzymka samorządowców na Jasną Górę,

 

27 sierpnia

-  negocjacje z lekarzami w Urzędzie Miasta w sprawie restrukturyzacji szpitala,

 

28 sierpnia

-  negocjacje w szpitalu ze związkami zawodowymi dotyczące restrukturyzacji szpitala, zakończone podpisaniem porozumienia,

-  program z udziałem mieszkańców w Telewizji „Sfera”.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 18.07. - 30.08.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.10.2007 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:25.10.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 184