PM.0055-15/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 13 września do 26 września 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 54 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

 

- przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców mieszkania znajdujące się w budynku przy ul. Brzozowej 7, 7a,

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów - etap I,

- przeznaczył dodatkowe środki z budżetu miasta w wysokości 9500 zł na utrzymanie Noclegowni, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,

- 5000 zł z budżetu miasta przeznaczył na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w formie białej karty budynku przy ul. Wolności 6, w celu wpisania budynku do rejestru zabytków,

- wyraził zgodę na zakup z własnych środków przez Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Lipa 2 wywoływarki zdjęć mammograficznych wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Pracowni RTG przy ul. Solskiego 15;

- ponad 30 tys. zł w dziale budżetu miasta Ochrona zdrowia przeznaczył na doposażenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz na organizację Dni Profilaktyki i Kampanii „Ciąża bez alkoholu”,

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30 tys. zł Prezydent przeznaczył na dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- powołał Komisję rozpatrującą wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta w składzie: Aleksandra Skowronek - przewodnicząca komisji, Cecylia Gładysz - wiceprzewodnicząca komisji, Witold Hanke, Joanna Kwiecińska, Krystian Morys, Józef Wiewióra, Barbara Daraż i Anna Błaszczyk.

   20 września Prezydent wziął udział w I Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. Prezydent Andrzej Stania został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

13 września

-  II Rudzka Konferencja Edukacji Regionalnej „Wielokulturowość naszym bogactwem”, zorganizowana przez Związek Górnośląski w Miejskim Centrum Kultury.

-  spotkanie robocze w Rudzie Śląskiej prezydentów czternastu miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny,

 

14 września

-  spotkanie w Miejskim Centrum Kultury z mieszkańcem Nigerii - Filipem Umenwosu, który prowadzi w naszym mieście bezpłatny kurs języka angielskiego, w ramach Miejskiego Centrum Informacji i Wolontariatu.

 

15 września

-  V Rudzki Festiwal Świetlic Środowiskowych - Świetlandia.

 

18 września

-  Prezydent Andrzej Stania, jego zastępcy: Krystyna Kurowska i Bartosz Satała oraz kierownik Biura Prasowego zapoznali się z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Częstochowa,

-  spotkanie emerytów i rencistów z okazji Dnia Seniora w Szkole Podstawowej nr 41,

 

19 września

-  audycja w Radiu eM, zapowiadająca I Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  spotkanie informacyjne Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw,

 

21 września

-  ślubowanie uczniów klas I w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,

-  spotkanie w Muzeum Miejskim z dr Izabelą Kaczmarzyk – autorką książki „W cieniu mitu. Rzecz o Karolu Goduli.”,

 

22 września

-  obchody Dnia Bez Samochodu i Dni Profilaktyki,

-  I Rudzki Turniej Rugby na wózkach o puchar drużyny „Jeźdźcy”,

 

25 września

-  uroczystość „Pasowania na ucznia” w Szkole Podstawowej nr 21,

-  konferencja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Specjalnych nr 7 na temat zasad zatrudniania młodocianych pracowników,

 

26 września

-  ślubowanie uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej,

-  Konferencja w Miejskim Centrum Kultury: Rodzice zastępczy – ludzie nieprzypadkowi.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 13.09. - 26.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.10.2007 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:25.10.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 127