PM.0055-16/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 września do 24 października 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 79 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

 

- postanowił o oddaniu, w drodze przetargu, w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat terenu o powierzchni 5181m2 położonego przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny z możliwością zagospodarowania części budynku na działalność usługową,

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska na podstawie wcześniejszych decyzji Rady Miasta,

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu miasta w latach 2008-2010,

- powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.,

- powołał Zespół ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej,

- podjął zarządzenie dotyczące sprzedaży, w drodze przetargu, terenu o powierzchni 1928 m2  położonego przy ul. Górnośląskiej. W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi handlowe, gastronomiczne, turystyczne, hotelarskie, centra wystawiennicze, instytucje finansowe czy targowiska,

- powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców w zakresie segregacji odpadów,

- powołał również komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na montaż, eksploatację, demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego oraz na ochronę mienia budynków Urzędu Miasta przy Placu Jana Pawła II oraz Niedurnego 46,

- postanowił o sprzedaży na rzecz najemców mieszkań znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej i Gierałtowskiego,

- w dziale budżetu miasta „Oświata i Wychowanie” Prezydent przeznaczył ponad 8 tys. zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”,

- 28 tys. zł z budżetu miasta Prezydent przeznaczył na zakup sprzętu kuchennego do miejskich przedszkoli nr 31, 45 i 47,

- 150 tys. zł w dziale „Transport i łączność” budżetu miasta Prezydent przeznaczył na zabezpieczenie ruchu dróg powiatowych,

- postanowił o sprzedaży na rzecz najemców mieszkań znajdujących się w budynkach przy ulicach: Antoniego Maya, Ogrodowej, Solskiego, Nowaka, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Objazdowej, Markowej, Gierałtowskiego, Brzozowej, Chorzowskiej, Warszawskiej, Żeromskiego, Kędzierzyńskiej, pl. Niepodległości,

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów m. in. na: budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej – II etap; budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Starej; rozbiórkę budynków warsztatowo – magazynowych przy ul. Kałusa 29.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

27 września

-  posiedzenie zarządu KZK GOP,

 

28 września

-  uroczyste obchody złotych godów 19 par małżeńskich w DPS „Caritas”,

-  obchody 12 - lecia działalności Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia”,

 

30 września

-  uroczystość beatyfikacji Matki Marii Merkert,

-  koncert jubileuszowy w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z okazji 25-lecia działalności chóru „Gloria”,

 

2 października

-  wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

 

4 października

-  otwarcie Krajowej Wystawy Filatelistycznej w Chorzowie,

 

8 października

-  Konferencja w Muzeum Miejskim „Osoby godne przypomnienia”,

 

9 października

-  Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Warszawie, podczas którego odbyła się uroczystość przekazania nagród miastom na prawach powiatu przyznanych przez tygodnik „Wspólnota”. Ruda Śląska znalazła się na 6 miejscu wśród miast na prawach powiatu w Polsce, w rankingu wydatków na inwestycje w 2006r.

-   obchody 45-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miejskim Centrum Kultury,

 

11 października

-  spotkanie z Wiceministrem Budownictwa Piotrem Styczniem,

-  Palmares wystawy filatelistycznej w Chorzowie,

 

12 października

-  spotkanie z Kayą Mirecką - Ploss i dziećmi tragicznie zmarłych górników, które były na wakacjach w Jordanii,

-  obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kłodnicy,

 

13 października

-  obchody 40 - lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,

-  uroczyste obchody Dnia Znaczka Pocztowego w ODK „Pulsar”,

-  uroczysta msza św. z okazji zakończenia tegorocznego sezonu lotowego gołębi pocztowych,

 

15 października

-  pożegnanie XV Pokojowej Sztafety Biegowej Ruda Śląska – Skoczów – Wadowice,

 

16 października

-  powitanie sztafety Ruda Śląska – Skoczów – Wadowice,

 

18 października

-  Dzień Zwalczania Cukrzycy w Miejskim Centrum Kultury,

-  zebranie koła miejskiego Związku Kombatantów RP w Rudzie Śląskiej,

-  obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych.

-  posiedzenie zarządu KZK GOP,

-  pierwsze posiedzenie zarządu GZM,

 

19 października

-  msza św. żałobna po śmierci biskupa Ignacego Jeża,

-  konferencja pod hasłem „Nie FASzeruj” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ciąża bez alkoholu”, poświęconej problemom FAS,

 

21 października

-  msza św. w intencji Honorowych Krwiodawców oraz z okazji 5. rocznicy ufundowania figury św. Maksymiliana Kolbe dla parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie,

 

23 października

-  uroczyste przekazanie mieszkań w budynku TBS przy ul. Dąbrowskiego 17,

 

24 października

-  Koncert pt. „Silesia prezentuje” - występ laureatów XVII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Miejskim Centrum Kultury.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta oraz Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Skowronek uczestniczyli w uroczystych ślubowaniach rudzkich pierwszoklasistów.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.09. - 24.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.10.2007 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:25.10.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 173