PM.0055-17/07

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 października do 28 listopada 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 88 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-  przeznaczył 2 tys. zł z budżetu miasta na szkolenie wychowawców Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie realizujących program z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”,

-  powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku Dworskiego przy ulicy Parkowej w Nowym Bytomiu, na wzmocnienie stropów nad piwnicami oraz remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Centrum Kultury, a także na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w mieście,

-  postanowił oddać w drodze przetargu, w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat teren położony w Goduli przy ul. Doroszewskiego, o powierzchni 3471 m2, z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora,

-  wyraził zgodę Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipa 2 na zakup z własnych środków finansowych kamery do badań mammograficznych,

-  wyraził zgodę Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Szpaków 33 na odpłatne wynajęcie pomieszczenia dla firmy Biomedico Polska Sp. j. celem spotkań informacyjno-edukacyjnych na temat metod i sposobów stosowania skutecznych terapii we wspomaganiu leczenia różnych schorzeń,

-  445 tys. zł z budżetu miasta Prezydent przeznaczył na wymianę stolarki okiennej w miejskich przedszkolach nr 43 oraz nr 42,

-  1550 zł z budżetu miasta zarezerwował na zakup karmy na zimowe dokarmianie zwierzyny,

-  powołał Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, pełniącą funkcję organu doradczego Prezydenta Miasta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego w następującym składzie: Tadeusz Kostoń - Przewodniczący, Jacek Mogielnicki, Aleksandra Kolon, Karolina Hudasz, Katarzyna Mateja, Adam Nowak, Marek Polok,

-  podjął zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych,

-  postanowił oddać w drodze przetargu, w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat teren o powierzchni 68682 m2, położony w Rudzie przy ul. Chryzantem, z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych o zróżnicowanych parametrach oraz obiektów (obiektu) usługowo-handlowych przez jednego inwestora,

-  postanowił sprzedać w trybie przetargowym teren położony w Bielszowicach przy ul. Krzywej, o powierzchni 396 m2, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

-  powołał komisję konkursową, która będzie wybierać realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2008 roku z zakresu spraw społecznych,

-  postanowił o sprzedaży na rzecz najemców mieszkań znajdujących się w budynkach przy ulicy Pokoju oraz Chorzowskiej w Nowym Bytomiu,

-  postanowił sprzedać w drodze przetargu teren położony w Wirku przy ul. Różyckiego o powierzchni 677 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

29 października

-  Sesja Młodzieżowej Rady Miasta,

-  XI Dni Techniki oddziału Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,

 

30 października

-  spotkanie z emerytami w Gimnazjum nr 8,

 

31 października – 4 listopada

w Rudzie Śląskiej gościła delegacja miasta Carrickfergus z Irlandii Północnej,

 

31 października

-  otwarcie pokonkursowej wystawy „Mój Śląsk Moje Miasto”,

-  podsumowanie wyników konkursów turniejów i olimpiad przedmiotowych w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

1 listopada

-  Prezydent odwiedził groby byłych Prezydentów Rudy Śląskiej oraz zmarłych radnych minionych kadencji,

 

5 listopada

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego,

-  spotkanie prezydentów z Marszałkiem Województwa,

 

7 listopada

-  uroczystość pasowania na ucznia, połączona z 10-leciem nadania Szkole Podstawowej nr 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie,

-  spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa  Polskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 

8 listopada

-  uroczyste obchody 15-lecia działalności filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 

9 listopada

-  uroczyste obchody Święta Niepodległości w Wojskowej Komendzie Uzupełnień,

-  sesja popularno-naukowa „Spotkania z historią. Kochłowice”,

 

10 listopada

-  obchody 85-lecia rudzkiego Oddziału I Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,

-  Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w hali MOSiR, przy ul. Hallera,

-  odsłonięcie pomnika Czynu Niepodległościowego w Siemianowicach Śląskich,

 

11 listopada

-  uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta

-  koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Własnej „Cmok-Song 2007”,

-  koncert  w Miejskim Centrum Kultury z okazji Święta   Niepodległości,

-  biegi przełajowe przy Szkole Podstawowej nr 15  w dzielnicy Halemba,

-  koncert z okazji 10-lecia istnienia zespołu CAPAX DEI w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,

-  uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

 

12 listopada

-  uroczyste spotkanie Kombatantów w Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,

 

13 listopada

-  konferencja dla dzieci i młodzieży szkolnej w Urzędzie Miasta nt. selektywnej zbiórki odpadów. Podczas konferencji Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Kurowska przyjęła od uczniów wnioski i petycje dotyczące działań proekologicznych.

-  Jubileuszowa Gala Towarzystwa Kultury Teatralnej w Miejskim Centrum Kultury,

 

14 listopada

-  spotkanie z Wojewodą Tomaszem Pietrzykowskim, który przygotowuje się do odejścia ze stanowiska wojewody,

 

15 listopada

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  konferencja „Polski sektor budowlany z perspektywy ING”,

-  otwarcie wystawy: „Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach” w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,

 

16 listopada

-  spotkanie ze Związkami Zawodowymi Emerytów i Rencistów,

 

17 listopada

-  II Śląskie Forum Abstynenckie,

-  „Perły Muzyki Śląskiej” - uroczysty koncert w wykonaniu rudzkich chórów.

-  Jubileuszowa X Gala Budownictwa w Teatrze Śląskim,

 

18 listopada

-  mecz Grunwald - reprezentacja Śląska, upamiętniający pierwszą rocznicę wypadku w KWK „Halemba”.

-  pierwsza msza św. odpustowa w nowej parafii w Chebziu,

 

20 listopada

-  obchody 255–lecia Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”,

 

21 listopada

-  odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragicznie zmarłych górników w kopalni „Halemba”, msze św. w intencji zmarłych i ich rodzin,

-  obchody pierwszej rocznicy tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”,

-  uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

-  ceremonia pogrzebowa śp. Walerii Topol, działaczki społecznej, patriotki i działaczki ruchu oporu, długoletniej pracownicy Urzędu Miejskiego, radnej Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej, odznaczonej wieloma odznaczeniami państwowymi,

-  rozstrzygnięcie konkursu „Rudzka Jesień” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej,

 

22 listopada

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - Zgromadzenie KZK GOP,

 

23 listopada

-  spotkanie ze sportowcami KS „Zgoda” Ruda Śląska Bielszowice,

-  obchody święta kolejarza w Chorzowie,

-  spotkanie ze Stowarzyszeniem „Młodzi Europy”, na którym Prezydent przedstawił sprawozdanie z realizacji deklaracji złożonych przedstawicielom Stowarzyszenia w maju br., w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

-  XXIX Turniej Recytatorski „O Śląską Paproć”,

-  finał Konkursu Poetyckiego w Gwarze Śląskiej im. ks. Norberta Bonczyka.

 

24 listopada

-  finał konkursu „Po naszymu, czyli po Śląsku” w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach,

-  uroczystość 50-lecia święceń kapłańskich arcybiskupa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.10. - 28.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:14.12.2007 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.12.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 193