UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W niniejszym katalogu publikowane są informacje dotyczące otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych realizowanych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wydział Kultury i Kultury Fizycznej realizuje konkursy z zakresu kultury i kultury fizycznej.

Kontakt:

Sylwia Bińkowska, tel. wew. 6062,

Witold Wrzos, tel. wew. 6061.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje konkursy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki uzależnień.

 Kontakt:

Małgorzata Pietrzyk, tel. wew. 3121,

Elżbieta Wierzbicka, tel. wew. 3131,

Jerzy Szczerbiński, tel. wew. 3120.

 

Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej ofert reguluje:

ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.312.2020 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

 

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2055). 


Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3120,

um_ngo@ruda-sl.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.08.2021 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:19.08.2021 14:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 8746