UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W niniejszym katalogu publikowane są informacje dotyczące otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych realizowanych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Wydział Kultury Fizycznej realizuje konkursy z zakresu kultury fizycznej.

Kontakt:
- Sylwia Bińkowska, tel. wew. 6060,
Witold Wrzos, tel. wew. 6061.

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje konkursy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki uzależnień.

  Kontakt:
  Małgorzata Pietrzyk, tel. wew. 3121,
  - Monika Mularczyk-Dzedzyk, tel. wew. 3122,
  Elżbieta Wierzbicka, tel. wew. 3131,
  Jerzy Szczerbiński, tel. wew. 3120.
   
 • Wydział Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta realizuje konkursy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Kontakt:
   - Anna Błachno, tel. wew. 3250,
  - Anna Matuszkiewicz, tel. wew. 3250

 

Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej ofert reguluje:

Zarządzenie NR SP.0050.2.424.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

 

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2055). 


Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3120

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.05.2023 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.05.2023 14:12

Rejestr zmian dokumentu

18.05.2023 14:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.05.2023 14:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.05.2023 13:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.05.2023 13:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2023 10:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2023 10:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:12 Dodano załącznik "SP.0050.2.424.2022.pdf"
(Barbara Cholewka)
16.03.2023 14:12 Usunięto załącznik SP.0050.2.332.2021.pdf
(Barbara Cholewka)
01.03.2023 14:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 14:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 14:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2022 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:03 Dodano załącznik "SP.0050.2.332.2021.pdf"
(Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:02 Usunięto załącznik zarządzenie.doc
(Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.02.2022 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.08.2021 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.05.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2021 10:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:10 Dodano załącznik "2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx"
(Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:09 Usunięto załącznik 2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx
(Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:16 Dodano załącznik "2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx"
(Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:15 Usunięto załącznik 2019_maly_grant_sprawozdanie.docx
(Barbara Cholewka)
23.01.2020 11:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:57 Dodano załącznik "zał - 0050_2_6_2020_male_granty.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_sprawozdanie.docx"
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_umowa.docx"
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_oferta.docx"
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:51 Usunięto załącznik zał - UMOWA_REGRANTING_2016.docx
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - UMOWA_2016.docx
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał -
SPRAWOZDANIE_REGRANTING_2016.docx

(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_2016.docx
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_REGRANTING_2016.docx
(Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_2016.docx
(Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał -
2019_maly_grant_sprawozdanie.docx"

(Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_oferta.docx"
(Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_oferta.doc
(Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_sprawozdanie.doc
(Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Dodano załącznik "zał - zarządzenie.doc"
(Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:54 Usunięto załącznik zał - 70.doc
(Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.05.2018 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:54 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
13.12.2012 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "7 załącznik" na
"załącznik"

(Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "8 załącznik" na
"załącznik"

(Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "8 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "7 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:43 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 30/07"
(Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór " (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
09.04.2010 11:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2008 15:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2007 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.12.2007 11:29 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 14513