Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej oferuje do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej na lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

Wyposażenie w instalacje

Wadium

1

Ruda Śl. 1,

ul. Stanisława 2/1

33,28 m2

inst.elektr, wod.(nieczynna)

600,00 zł

2

Ruda Śląska 7,

ul. Kochłowicka 144/1

(pomieszczenia magazynowe)

25,62 m2

brak

500,00 zł

3

Ruda Śląska 9,

ul. Niedurnego 53B/2

(loka w podwórzu, wspólne wc)

24,50 m2

elektr.,wod-kan.

500,00 zł

4

Ruda Śląska 11,

ul. Kokota 210/1

49,53 m2

elektr.,wod-kan.

500,00 zł

Ruda Śląska 9, ul. Markowej 4 (obiekty za targowiskiem)

5

Obiekt numer 4

pom. warsztatowe (numer 6)

26,43 m2

brak instalacji

200,00 zł

6

Obiekt numer 6

magazyn-warsztat

pomieszczenie 1

32,80 m2

brak

500,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 28 luty 2008r. od godziny 1300 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. 1-go Maja 218.

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości na poszczególne lokale użytkowe na konto:

ING Bank Śląski O/Ruda Śląska

nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321

 

do dnia 21 lutego 2008r. (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) w opisie podając:

wpłata wadium na rokowania – lokale użytkowe w dniu 28.02.2008r. poz. ...... (lp. lokalu z ogłoszenia)

 

Wnioski o przydzielenie lokalu użytkowego wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie MPGM Spółka z o.o. do 21 lutego 2007r.

 

Właściciel lokalu lub organizator rokowań może wycofać lokal użytkowy z rokowań bez podania przyczyny. Przyszły najemca winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu użytkowego. Szczegółowe informacje o powyższych lokalach użytkowych oraz o zasadach rokowań warunków najmu można uzyskać w MPGM Spółka z o.o., Ruda Śląska – Wirek, ul. 1 Maja 218, pokój 23, 24 nr telefonu: 2420-133, wewnętrzny 128, 129.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem lokali użytkowych - rokowanie stawki czynszu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.02.2008 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Jędryka
Data na dokumencie:13.02.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.02.2008 15:12