PM.0055-18/07

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 listopada do 19 grudnia 2007 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 24 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-  w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta w dziale Ochrona zdrowia, gdzie 4200 zł przeznaczył na realizację programu przesiewowego badań w celu wykrycia patologii wątroby, realizowanego w ramach programów zdrowotnych prowadzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

-  16 tys. zł z budżetu miasta w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Prezydent przeznaczył na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i kosztorysowo- przetargowej budynku dawnego szybu Mikołaj,

-  określił imienne składy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

-  postanowił o wniesieniu do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach wkładu pieniężnego w wysokości 400 000 zł, w zamian za wniesiony wkład pieniężny Miasto obejmie dodatkową liczbę udziałów w spółce.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

1 grudnia

- Zebranie Przedstawicieli Członków GSM „Nasz Dom” dotyczące przyszłości Młodzieżowego Klubu Górniczego,

 

3 grudnia

- konferencja poświęcona tematyce AIDS, zorganizowana w Miejskim Centrum Kultury w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS,

- uroczystości barbórkowe Kompanii Węglowej w Teatrze Śląskim w Katowicach,

 

4 grudnia

- uroczystości barbórkowe w kopalni „Bielszowice”,

- msza święta w intencji górników z okazji ich święta, a także w intencji miasta i jego mieszkańców z okazji święta patronalnego w kościele pw. św. Barbary,

- uroczystości barbórkowe kopalń „Halemba - Wirek”, „Pokój” i „Wujek”,

- obchody 80-lecia Polskiego Radia Katowice: uroczysta msza św. pod przewodnictwem abp. Damiana Zimonia w Katedrze pw. Chrystusa Króla, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku pierwszej siedziby Polskiego Radia Katowice, Gala Jubileuszowa w Teatrze Śląskim,

 

6 grudnia

- odwiedziny u trojaczków z Goduli, kończących 9 miesiąc życia,

- zgromadzenie KZK GOP,

 

7 grudnia

- spotkanie z przedstawicielami kopalni „Pokój” w sprawie eksploatacji górniczej pod częścią dzielnicy Nowy Bytom,

- przedświąteczne spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Huty „Pokój” w sali katechetycznej parafii pw. św. Pawła,

 

9 grudnia

- promocja przewodnika dla dzieci „Z Rudą po Rudzie” w Centrum Handlowo-Rozrywkowym „Plaza”,

 

10 grudnia

- spotkanie z Kluczowymi Klientami Poczty Polskiej Regionu w Katowicach,

 

11 grudnia

- impreza artystyczna pt. „Dziękujemy Pozarządowcom” w Miejskim Centrum Kultury,

 

12 grudnia

- spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło nr 10,

 

13 grudnia

- posiedzenie zarządu KZK GOP,

- spotkanie z księdzem Kazimierzem Sową, szefem kanału Religia TVN z platformy cyfrowej „n” w Katowicach,

 

14 grudnia

- uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 18 par,

 

15 grudnia

- spotkanie opłatkowe w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,

 

17 grudnia

- spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,

 

18 grudnia

- otwarcie lodowiska sezonowego przy hali sportowej w Halembie,

- konferencja „Samorządność i demokracja lokalna” w Miejskim Centrum Kultury, podczas której prelekcję wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Regulski i prof. dr hab. Czesław Martysz,

 

19 grudnia

- odbiór końcowy wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Orzegowskiej.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania i jego zastępcy uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych na zaproszenie miejskich instytucji i organizacji.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.11. - 19.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.02.2008 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:26.02.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 150