PM.0731-04/08

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 lutego do 25 marca 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 26 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- w sprawie przejęcia na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego terenu położonego przy ulicy Kłodnickiej od Kompanii Węglowej S.A. w zamian za zaległości wobec gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- w sprawie przejęcia na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki z o.o. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości,

- w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta terenu zainwestowanego częścią pasa drogi wewnętrznej - ul. Gojawiczyńskiej,

- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście,

- w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej,

- w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca", dokonanego przez Komisję Konkursową,

- w sprawie przedłożenia Radzie Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

27 lutego

-  odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji,

-  dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

 

28 lutego

-  spotkanie z wizytującą nasze miasto grupą przedstawicieli placówek działających na rzecz edukacji dorosłych, z Belgii, Grecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii,

-  spotkanie w Urzędzie Miasta Katowice, dotyczące organizacji obozu stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

 

1 marca

-  nagranie audycji w Radiu Plus,

 

3 marca

-  konferencja „Bariery legislacyjne rozwoju gmin górniczych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce,

 

4 marca

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

5 marca

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

-  otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego,

 

6 i 7 marca

-  Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Jeleniej Górze,

 

8 marca

-  nagranie audycji w Radiu Plus,

 

10 marca

-  konferencja „System opieki zdrowotnej” w Katowicach,

 

11 marca

-  spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem pt. „Rekolekcje poetyckie” w Miejskim Centrum Kultury,

 

12 marca

-  konferencja podsumowująca przedsięwzięcie badawcze pt. „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”,

 

13 marca

-  konferencja pt. „Nowoczesne formy profilaktyki i socjoterapii” w Miejskim Centrum Kultury,

 

17 marca

-  seminarium na Politechnice Warszawskiej, dotyczące Krajowego Systemu Zarządzania Budowlanymi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi Finansowanymi z Udziałem Środków Publicznych i Pomocowych Unii Europejskiej,

-  spotkanie z przedstawicielami reprezentacji Chin w piłce ręcznej kobiet,

-  międzynarodowe zawody w piłce ręcznej kobiet pomiędzy goszczącą w naszym mieście reprezentacją narodową Chińskiej Republiki Ludowej a zespołem Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice,

 

18 marca

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  posiedzenie Zgromadzenia GZM,

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

19 marca

-  spotkanie z Krystyną Szumilas, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

-  spotkanie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 

20 marca

-  otwarcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w dzielnicy Halemba,

 

25 marca

-  I Forum: „Śląskie e – strategiczne. Jutro będzie wczoraj” w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.02. - 25.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.04.2008 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Małyska
Data na dokumencie:01.04.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:36