PM.0055-5/08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 marca do 28 kwietnia 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 25 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 38 zarządzeń. Między innymi:

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja historycznego Centrum Dzielnicy Wirek”,

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 110 048 zł z przeznaczeniem na realizację projektu SEKAP,

-  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta,

-  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2008r.,

-  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie Miasta Ruda Śląska”,

-  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta,

-  w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych,

-  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt budowlano – wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej”,

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 7 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora ratowniczego,

-  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta,

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 97 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie placówki socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej”, dla dzieci w wieku 14-18 lat,

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 65,5 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej,

-  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirku”,

-  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na kwotę 104 250 zł, z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

-  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Miejskich Przedszkoli - nr 4, nr 17, nr 18, nr 39, nr 42, nr 45; Szkół Podstawowych – nr 15, nr 16, nr 30; Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

-  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta,

-  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przekładka kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego Parku Wodnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – Halembie”.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

27 marca

-  uroczysta gala wręczenia Orderu Uśmiechu pani Ewie Blacha w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty,

 

2 kwietnia

-  zjazd Archidiecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gimnazjum nr 9,

-  konferencja edukacyjna „Profilaktyka nowotworów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

 

5 kwietnia

-  finał miejski 46. Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pt. „450 lat Poczty Polskiej” dla uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 

8 kwietnia

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

9 kwietnia

-  posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenem miasta Ruda Śląska,

-  seminarium pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych w procesie rewitalizacji (na przykładzie 5 miejskich dzielnic Aglomeracji Górnośląskiej) w Świętochłowicach,

-  VII edycja Finału Miejskiego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Małego Mistrza Ortografii 2008,

 

10 kwietnia

-  Zgromadzenie KZK GOP,

 

12 kwietnia

-  eliminacje miejskie do Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego,

-  rozgrywki finałowe Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta w siatkówce,

-  obchody XIV rocznicy powstania stowarzyszenia „Zdrowe Życie".

 

14 kwietnia

-  uroczystość podsumowania Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Delegatury Gliwice,

 

15 kwietnia

-  konferencja „Kształcenie zawodowe w przestrzeni gospodarczej i społecznej województwa śląskiego” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach,

-  spotkanie podsumowujące udział gminy w ogólnopolskiej kampanii „Ciąża bez alkoholu”,

-  II Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Aerobiku Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,

 

14 - 16 kwietnia

-  wizyta w Nadrenii Północnej - Wesfalii, z delegacją prowadzącą rozmowy na temat „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w perspektywie współpracy województwa śląskiego z Nadrenią-Westfalią”, sfinansowanej przez Kancelarię Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia,

 

16 kwietnia

-  konferencja „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”,

-  premiera spektaklu „Dzwonek II” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

 

17 kwietnia

- spotkanie z okazji Dnia Seniora w Rudzie Śląskiej w Gimnazjum nr 5,

 

18 kwietnia

-  uroczyste otwarcie zmodernizowanego ze środków budżetu miasta III Oddziału Wewnętrznego i Gastroenterologii z pododdziałem Chemioterapii, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim,

-  koncert galowy „Śląskie Talenty 2008” w Miejskim Centrum Kultury,

-  szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia,

-  posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, w celu zaopiniowania „Programu ochrony zabudowy dzielnicy Nowy Bytom miasta Ruda Śląska oraz szybów głównych i obiektów zakładu górniczego KWK „Pokój” w aspekcie eksploatacji górniczej w latach 2008-2013”,

 

19 kwietnia

-  gala finałowa „Miss Rudy Śląskiej 2008” w Miejskim Centrum Kultury,

 

20 kwietnia

-  uroczystość z okazji 60-lecie małżeństwa państwa Jadwigi i Ryszarda Figura

-  uroczystości z okazji 25-lecia parafii pw. św. Piusa X,

 

21 kwietnia

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  spotkanie zespołu roboczego ds. gospodarki odpadami w województwie śląskim, w Urzędzie Wojewódzkim,

 

21 i 22 kwietnia

-  Festiwal Promocji Miast i Regionów w Warszawie,

 

22 kwietnia

-  Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

-  program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sferze TV,

-  posiedzenie grupy roboczej ds. projektów środowiskowych w ramach VIII Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

-  posiedzenie Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST w sprawie rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje w ciągu dróg samorządowych,

 

23 kwietnia

-  kontrola realizacji zadań obronnych w województwie śląskim przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej,

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

24 kwietnia

-  spotkanie Rodzin Katyńskich połączone z obchodami 65 – lecia odkrycia zbrodni katyńskiej w Ośrodku Caritas dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,

 

25 kwietnia

-  uroczyste obchody Złotych Godów 19 par małżeńskich Domu Pomocy Społecznej Caritas,

-  finał V edycji koncertów charytatywnych „Szansa na sukces. Dzieci – dzieciom” w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty,

-  uruchomienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim,

-  uroczystość z okazji 150. wydania miesięcznika „Śląsk” w Katowicach,

-  nagranie audycji w Radiu eM,

-  otwarcie Chrześcijańskiego Festiwalu Kultury Romskiej,

 

26 kwietnia

-  II Otwarte Mistrzostwa Niepełnosprawnych w Badmintonie,

-  nagranie audycji w radiu Plus,

 

26 i 27 kwietnia

-  X Rudzki Międzynarodowy Bieg 12-godzinny,

 

27 kwietnia

-  uroczystość 60-lecia małżeństwa państwa Jadwigi i Eugeniusza Burian,

-  otwarcie wystawy techniczno – plastycznej „Najpiękniejsza pisanka” w Szkole Podstawowej nr 2,

-  uroczystość z okazji 95. urodzin pana Ignacego Mośko.

 

28 kwietnia

-  uroczyste obchody Złotych Godów 18 par małżeńskich Domu Pomocy Społecznej Caritas,

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.03. - 28.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.05.2008 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Małyska
Data na dokumencie:15.05.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:37