wersja do wydruku Bartosz Pilny 12.06.2008 13:37

Formularze dla Biura Geodety Miasta

Formularze do spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta

8.1 - wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

8.2 - sporządzanie map w formie kopii

8.3 - zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej

8.4 - uzgodnienie dokumentacji projektowej

8.6 - obsługa rzeczoznawców majątkowych

8.7 - zmiana danych ewidencji gruntów i budynków

8.8 - nadanie numeru porządkowego Nieruchomości

8.9 - potwierdzenie położenia nieruchomości lub zmiany nazwy ulicy

8.10 - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

8.11 - zatwierdzenie podziału Nieruchomości

8.12 - formularz pełnomocnictwa

8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operacie ewidencji gruntów i budynków

8.14 - wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

druk - karta ewidencji budynku

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 8.1, 8,2, 8.12 – Ewa Baranowska – tel.wew. 5250

- 8.3 – Malwina Gieleta-Wójcik, Joanna Kraczla – tel.wew. 5260

- 8.4 – Rafał Piliński– tel.wew. 5031

- 8.6 – Jarosław Weremczuk – tel.wew. 5031

- 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.14 – Elżbieta Bania, Ewa Jarczewska – tel.wew. 5281

- 8.13 – Maria Rutkowska, Barbara Serafińska, Agnieszka Machura, Izabela Łuczak – tel.wew. 5033, 5034

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Weremczuk – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5031

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze dla Biura Geodety Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2008 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.07.2018 10:45 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:33 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:30 Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:30 Usunięto załącznik zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany
adresu w operacie wraz z kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:25 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.14 - wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.12 - pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.6 - wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.4 - wniosek o skoordynowanie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.3 - zgłoszenie pracy geod. z
załącznikami.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.2 - wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.1- wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.14 wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.11 wniosek o podział
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.9 wniosek o wydanie
zaświadczenia.doc.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.6 wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie prac
geodezyjnych.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - wniosek o
skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:11 Usunięto załącznik zał - 8.2 wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:11 Usunięto załącznik zał - 8.1 wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:24 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:23 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:19 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:17 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:14 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:08 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:08 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:06 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:04 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:04 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:03 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:59 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:57 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:55 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:03 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:03 Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:02 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:02 Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.14 wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu w
operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.11 wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.9 wniosek o wydanie
zaświadczenia.doc.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.6 wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - Druk 8.4 - wniosek o
skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie prac
geodezyjnych.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.2 wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.1 wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.9 - wydanie
zaświadczenia.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.10 - projekt podziału
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - dok. na naradę.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.3 - zgłoszenie pracy
geod. z załącznikami.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.11 - podział
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.12 - pełnomocnictwo.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.14 - wyłączenie
gruntów rolnych.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.8 - ustalenie nr
porządkowego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.13 - zgłoszenie zmiany
adresu w operacie.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:42 Usunięto załącznik zał - 8.1.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:41 Usunięto załącznik zał - 8.2.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:41 Usunięto załącznik zał - 8.6.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
01.12.2017 12:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa
rzeczoznawców.pdf

(Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:27 Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub
mz.pdf

(Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:27 Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z
egib.pdf

(Bartosz Pilny)
10.10.2016 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.10.2016 10:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:22 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:58 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.02.2016 10:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:13 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:35 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
31.10.2014 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 13:53 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2014 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:05 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:05 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:04 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:03 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:02 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:01 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 13:58 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 13:57 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2012 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2012 13:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2012 13:30 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.06.2012 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.05.2012 10:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2011 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2010 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2009 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:37 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)