Formularze do spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta

wnioski dostępne cyfrowo dedykowane są osobom ze szczczególnymi potrzebami

8.1 - wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

8.2.1 - udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

8.2.2 - udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - w postaci elektronicznej

8.2.4 - udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)

8.2.5 - obsługa rzeczoznawców majątkowych

8.2.6 - udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

8.2.7 - udostępnienie innych materiałów

8.3 - zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

8.3.1 - zgłoszenie uzupełniające pracy geodezyjnej i kartograficznej

8.4 - wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu

dostępny cyfrowo 8.4 - wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu

8.7 - wniosek o zgłoszenie zmian w ewidencji

dostępny cyfrowo 8.7 - wniosek o zgłoszenie zmian w ewidencji

8.8 - wniosek o ustalenie numeru porządkowego

dostępny cyfrowo 8.8 - wniosek o ustalenie numeru porządkowego

8.9 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego

dostępny cyfrowo 8.9 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego

8.10 - wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

dostępny cyfrowo 8.10 - wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

8.11 - wniosek o podział nieruchomości

dostępny cyfrowo 8.11 - wniosek o podział nieruchomości

8.12 - formularz pełnomocnictwa

dostępny cyfrowo 8.12 - formularz pełnomocnictwa

8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operacie ewidencji gruntów i budynków

dostępny cyfrowo 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operacie ewidencji gruntów i budynków

8.14 -  wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

dostępny cyfrowo 8.14 - wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

druk - karta ewidencji budynku

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacji udzielają:

- 8.1, 8,2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.12 – Ewa Baranowska, Adam Krzykawski – tel.wew. 5250

- 8.3, 8.3.1 – Beata Bednarska – tel. wew. 5260, Joanna Galeja – tel.wew. 5280

- 8.4 – Rafał Piliński – tel.wew. 5031

- 8.2.5 – Jarosław Weremczuk - tel.wew. 5031, Sławomir Kowolik – tel. wew. 5281

- 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.14 – Ewa Jarczewska, Joanna Galeja – tel.wew. 5281

- 8.13 – Barbara Serafińska, Agnieszka Machura, Izabela Łuczak, Justyna Nowocińska – tel.wew. 5033, 5034

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Weremczuk – tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 5031

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.03.2023 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
08.06.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.03.2023 13:12

Rejestr zmian dokumentu

23.03.2023 13:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.03.2023 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.03.2023 13:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.03.2023 09:30 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
28.02.2023 10:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.14 - wniosek o
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.13 - zgłoszenie
zmiany adresu w operacie ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.12 -
pełnomocnictwo.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.11 - wniosek o
podział nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.10 - wniosek o
zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.9 - wniosek o
wydanie zaświadczenia potwierdzającego.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.8 - wniosek o
ustalenie numeru porządkowego.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.7 - zgłoszenie
zmian w ewidencji.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:22 Dodano załącznik "dostępny cyfrowo_8.4 - wniosek o
skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.02.2023 10:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2023 11:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2023 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2023 11:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2023 11:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:34 Dodano załącznik "8.12 - Pełnomocnictwo.pdf"
(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:33 Usunięto załącznik 8.12 - pełnomocnictwo.pdf
(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:31 Dodano załącznik "8.3.1 - zgłoszenie uzupełniające
pracy geodezyjnej i kartograficznej.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:30 Usunięto załącznik 8.3.1-zgłoszenie uzupełniające
pracy geodezyjnej.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:28 Dodano załącznik "8.3 - zgłoszenie pracy geodezyjnej i
kartograficznej.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:27 Usunięto załącznik 8.3-zgłoszenie pracy geodezyjnej i
kartograficznej.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:15 Dodano załącznik "8.2.7 - udostępnienie innych
materiałów.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:15 Usunięto załącznik 8.2.7 - udostępnienie innych
materiałów.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:11 Dodano załącznik "8.2.6 - udostępnienie raportów
tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:11 Usunięto załącznik 8.2.6 - udostępnienie raportów
tworzonych na podstawie bazy danych.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:06 Dodano załącznik "8.2.5 - wniosek o udostępnienie danych
z rejestru cen nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:06 Usunięto załącznik 8.2.5 - obsługa rzeczoznawców
majątkowych.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:03 Dodano załącznik "8.2.4 - udostępnienie zbioru danych
bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 14:02 Usunięto załącznik 8.2.4- udostępnienie zbioru danych
bazy danych obiektów topograficznych.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:58 Dodano załącznik "8.2.2 - udostępnienie zbioru danych
bazy danych ewidencji gruntówi budynków w postaci
elektronicznej.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:57 Usunięto załącznik 8.2.2-udostępnienie zbioru danych
bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci
elektronicznej).pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:53 Dodano załącznik "8.2.1 - udostępnienie mapy zasadniczej
lub mapy ewidencji gruntów i budynków w formie kopii.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:52 Usunięto załącznik 8.2.1 - udostępnienie mapy
zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:48 Dodano załącznik "8.1 - wypis z operatu ewidencji gruntów
i budynków.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.01.2023 13:48 Usunięto załącznik 8.1 - wypis z operatu ewidencji
gruntów i budynków.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:55 Dodano załącznik "8.14 - wniosek o wyłączenie gruntów z
produkcji rolniczej.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:55 Usunięto załącznik 8.14 - wniosek o wyłącznie gruntów
rolnych z produkcji rolniczej.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:52 Dodano załącznik "8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w
operacie ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:52 Usunięto załącznik 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w
operacie.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:45 Dodano załącznik "8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:45 Usunięto załącznik 8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:38 Dodano załącznik "8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:38 Usunięto załącznik 8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:36 Dodano załącznik "8.9 - wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:36 Usunięto załącznik 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf
(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:27 Dodano załącznik "8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:27 Usunięto załącznik 8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:23 Dodano załącznik "8.7 - wniosek o zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:23 Usunięto załącznik 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:10 Dodano załącznik "8.4- wniosek o skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:10 Usunięto załącznik 8.4 - wniosek o skoordynowanie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2023 12:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:33 Dodano załącznik "8.14 - wniosek o wyłącznie gruntów
rolnych z produkcji rolniczej.pdf"

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:33 Usunięto załącznik 8.14 - wniosek o wyłączenie gruntów
rolnych z produkcji rolniczej wraz z kaluzulą.pdf

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:05 Dodano załącznik "8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w
operacie.pdf"

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 09:05 Usunięto załącznik 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w
operacie wraz z kaluzulą.pdf

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:54 Dodano załącznik "8.12 - pełnomocnictwo.pdf"
(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:54 Usunięto załącznik 8.12 - pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:51 Dodano załącznik "8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:50 Usunięto załącznik 8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf

(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:33 Dodano załącznik "8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf"
(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:33 Usunięto załącznik 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf
(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:21 Dodano załącznik "8.7 - zgłoszenie zmian w ewidencji.pdf"
(Barbara Cholewka)
08.06.2021 08:20 Usunięto załącznik 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Barbara Cholewka)
18.05.2021 12:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.05.2021 12:23 Dodano załącznik "8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
18.05.2021 12:23 Usunięto załącznik 8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału.pdf

(Barbara Cholewka)
12.05.2021 08:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2021 08:29 Dodano załącznik "8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.05.2021 08:29 Usunięto załącznik 8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:36 Dodano załącznik "zał - 8.3.1-zgłoszenie uzupełniające
pracy geodezyjnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:36 Dodano załącznik "zał - 8.3-zgłoszenie pracy geodezyjnej
i kartograficznej.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:36 Usunięto załącznik zał - 8.3.1- zgłoszenie
uzupełniające pracy geodezyjnej.pdf

(Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:35 Usunięto załącznik zał - 8.3-zgłoszenie pracy
geodezyjnej i kartograficznej.pdf

(Barbara Cholewka)
04.09.2020 10:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.08.2020 14:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.08.2020 14:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.08.2020 09:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 11:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 10:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 10:15 Dodano załącznik "zał - 8.3.1- zgłoszenie
uzupełniające pracy geodezyjnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 10:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:42 Dodano załącznik "zał - 8.3-zgłoszenie pracy geodezyjnej
i kartograficznej.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:41 Usunięto załącznik zał - 8.3 - zgłoszenie pracy geod. z
załącznikami.pdf

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - 8.2.7 - udostępnienie innych
materiałów.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:20 Dodano załącznik "zał - 8.2.6 - udostępnienie raportów
tworzonych na podstawie bazy danych.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:06 Usunięto załącznik zał - 8.6 - wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:04 Dodano załącznik "zał - 8.2.5 - obsługa rzeczoznawców
majątkowych.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 09:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 08:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.08.2020 08:53 Dodano załącznik "zał - 8.2.4- udostępnienie zbioru
danych bazy danych obiektów topograficznych.pdf"

(Barbara Cholewka)
26.08.2020 08:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 15:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 15:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 15:14 Dodano załącznik "zał - 8.2.2-udostępnienie zbioru
danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w
postaci elektronicznej).pdf"

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:54 Dodano załącznik "zał - 8.2.1 - udostępnienie mapy
zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:53 Usunięto załącznik zał - 8.2.1 - udostępnienie
materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.pdf

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:42 Dodano załącznik "zał - 8.2.1 - udostępnienie
materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.pdf"

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:41 Usunięto załącznik zał - 8.2 - wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:20 Dodano załącznik "zał - 8.1 - wypis z operatu ewidencji
gruntów i budynków.pdf"

(Barbara Cholewka)
25.08.2020 14:20 Usunięto załącznik zał - 8.1- wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf

(Barbara Cholewka)
24.06.2020 11:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2020 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 13:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 11:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2020 15:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.06.2020 14:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.06.2020 14:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.04.2020 13:57 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
01.04.2020 13:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.03.2020 14:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.03.2020 14:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2020 11:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.07.2018 10:45 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:33 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:30 Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:30 Usunięto załącznik zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany
adresu w operacie wraz z kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:25 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.14 - wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:18 Dodano załącznik "zał - 8.12 - pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.11 - wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.10 - wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.8 - wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.6 - wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.4 - wniosek o skoordynowanie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.3 - zgłoszenie pracy geod. z
załącznikami.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.2 - wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:17 Dodano załącznik "zał - 8.1- wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.14 wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu
w operacie wraz z kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.11 wniosek o podział
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:13 Usunięto załącznik zał - 8.9 wniosek o wydanie
zaświadczenia.doc.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.6 wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie prac
geodezyjnych.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:12 Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - wniosek o
skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:11 Usunięto załącznik zał - 8.2 wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 18:11 Usunięto załącznik zał - 8.1 wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:24 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:23 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:19 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:17 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:14 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:08 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:08 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:06 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:04 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:04 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:03 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 08:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:59 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:57 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 07:55 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:03 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:03 Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:02 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 17:02 Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.14 wniosek o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu w
operacie wraz z kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z
kaluzulą.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.11 wniosek o podział
nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie
wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.9 wniosek o wydanie
zaświadczenia.doc.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:58 Dodano załącznik "zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeru
porządkowego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.6 wniosek o udostępnienie
rejestru cen i wartości nieruchomości.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - Druk 8.4 - wniosek o
skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie prac
geodezyjnych.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.2 wniosek o udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i
katrograficznego.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:48 Dodano załącznik "zał - 8.1 wniosek o wydanie
wypisu-wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.9 - wydanie
zaświadczenia.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.10 - projekt podziału
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:44 Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - dok. na naradę.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.3 - zgłoszenie pracy
geod. z załącznikami.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.11 - podział
nieruchomości.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.12 - pełnomocnictwo.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.14 - wyłączenie
gruntów rolnych.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.8 - ustalenie nr
porządkowego.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.13 - zgłoszenie zmiany
adresu w operacie.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:43 Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w
ewidencji.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:42 Usunięto załącznik zał - 8.1.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:41 Usunięto załącznik zał - 8.2.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
30.05.2018 16:41 Usunięto załącznik zał - 8.6.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
01.12.2017 12:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf" (Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:28 Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa
rzeczoznawców.pdf

(Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:27 Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub
mz.pdf

(Bartosz Pilny)
01.12.2017 12:27 Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z
egib.pdf

(Bartosz Pilny)
10.10.2016 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.10.2016 10:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:22 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2016 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.10.2016 15:58 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.02.2016 10:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:13 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:35 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
31.10.2014 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 13:53 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.10.2014 12:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2014 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:05 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:05 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:04 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:03 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:02 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:01 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 13:58 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2014 13:57 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2012 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2012 13:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2012 13:30 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:49 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 09:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 13:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.06.2012 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.05.2012 10:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2011 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2010 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2009 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 13:37 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 15894