Bartosz Pilny 12.06.2008 13:37 wersja do wydruku

BIURO GEODETY MIASTA INFORMUJE,

że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, sprawy wchodzące w zakres zadań Biura będzie można załatwiać:

  • za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP;
  • drogą mailową (geodezja@ruda-sl.pl);
  • lub drogą pocztową;

Szczegółowych informacji o sposobie załatwiania wszelkich spraw związanych z działalnością Biura można zasięgać telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów:

centrala: (32) 244-90-00 do 10 wew.:

  • 5250 – udostępnianie materiałów i dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków);
  • 5260 – zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
  • 5281 – podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, nadawanie numerów adresowych budynkom;
  • 5031 – koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu;

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO NASTĘPUJĘ

PO UISZCZENIU STOSOWNEJ OPŁATY

W PRZYPADKU ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ, NALEŻY ZATEM WSKAZAĆ RÓWNIEŻ NR TELEFONU LUB ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ W CELU UMOŻLIWIENIA PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANE MATERIAŁY I DOKUMENTY. POTWIERDZENIA PRZELEWÓW NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY POWYŻEJ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI WYŁĄCZNIE W PILNYCH SPRAWACH, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST OSOBISTE STAWIENNICTWO – PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU/GODZINY WIZYTY W WYDZIALE (32 244 90 00 do 10 wew. 5250, 5031, 5281).

......................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta

8.1 - wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

8.2 - sporządzanie map w formie kopii

8.3 - zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej

8.4 - uzgodnienie dokumentacji projektowej

8.6 - obsługa rzeczoznawców majątkowych

8.7 - zmiana danych ewidencji gruntów i budynków

8.8 - nadanie numeru porządkowego Nieruchomości

8.9 - potwierdzenie położenia nieruchomości lub zmiany nazwy ulicy

8.10 - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

8.11 - zatwierdzenie podziału Nieruchomości

8.12 - formularz pełnomocnictwa

8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operacie ewidencji gruntów i budynków

8.14 - wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

druk - karta ewidencji budynku

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 8.1, 8,2, 8.12 – Ewa Baranowska – tel.wew. 5250

- 8.3 – Malwina Gieleta-Wójcik, Joanna Kraczla – tel.wew. 5260

- 8.4 – Rafał Piliński– tel.wew. 5031

- 8.6 – Jarosław Weremczuk – tel.wew. 5031

- 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.14 – Ewa Jarczewska – tel.wew. 5281

- 8.13 – Barbara Serafińska, Agnieszka Machura, Izabela Łuczak, Anna Bartoszko – tel.wew. 5033, 5034

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Weremczuk – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5031

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze dla Biura Geodety Miasta
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.06.2008 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:01.04.2020 13:57