Wnioski i pisma można składać w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze głównego budynku urzędu przy pl. Jana Pawła II 6 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie przypominamy, że w dalszym ciągu, zgodnie z reżimem sanitarnym, klienci urzędu winni posiadać usta i nos zakryte maseczkami i zachowywać odpowiedni dystans między osobami. Prosimy także o dezynfekcję rąk.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Wydziale Urbanistyki i Architektury zdalnie - drogą elektroniczną, wykorzystując skrzynkę podawczą ePUAP lub specjalną aplikację internetową do składania wniosków w procesie budowlanym, znajdującą się pod adresem:  

 http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

"Projekty budowlane w wersji elektronicznej, z uwagi na przyjętą w urzędzie politykę bezpieczeństwa, rekomendujemy składać za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub jako załączniki do podań papierowych - na płytach CD/DVD".

Wszelkie informacje można także uzyskiwać telefonicznie.

  • telefony: tel.: 32 244 90 00 do 10

 

Numery wewnętrzne:

Sprawy dotyczące zgód budowlanych - pozwoleń i zgłoszeń (PB-1, PB-2, PB-2a, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-8, PB-13, PB-14, PB-18),  ich zmiany i przeniesienia (PB-7, PB-9, PB-11), odstępstwa od warunków technicznych (PB-0), samodzielność lokalu (1.5)

Marcela Ścieszka (w.3190), Magdalena Kręcioch-Bałabuch (w.3193), Tomasz Leszczyna, Adrian Mrozek (w.3200), Krzysztof Biały, Sławomir Janiec (w.3201), Magdalena Żegleń (w.3203)

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego (1.7) rewitalizacja (1.9), lokalizacja inwestycji mieszkaniowych, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (1.8)

 Anna Grzybowska (w.3191),
 Jakub Kowol (w.3192),
 Izabela Wrzosek (w.3193),

Sekretariat, rejestry, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, ostateczność decyzji, dzienniki budowy (1.10)

 Sylwia Janota, Urszula Gabryl (w.3180),
 Iwona Pyka (w.3181)

Archiwum wydziałowe

 Zofia Mańka (w.3180)

.............................................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

PB-1 - pozwolenie na budowę

PB-2 - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PB-2a - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Oświadczenie inwestora - domy do 70 m2 - oświadczenie inwestora - domy do 70 m2

PB-3 - pozwolenie na rozbiórkę

PB-4 - zgłoszenie rozbiórki

PB-5 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PB-6 - odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu

PB-7 - zmiana pozwolenia na budowę

PB-8 - pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

PB-9 - przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

PB-11 - przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

PB-13 - wyłączenie stosowania art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane

PB-14 - niezbędność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

PB-18 - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

1.1. - wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

1.2. - zgodność zmiany sposobu użytkowania z MPZP

1.5 - wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1.7 - wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

1.8 - ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik A - do 1.8 - dane dotyczące infrastruktury technicznej

Załącznik B - do 1.8 - dane dotyczące budynku

Załącznik C - do 1.8 - dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem

Załącznik D - do 1.8 - dane dotyczące składowiska odpadów

1.9 - wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji

1.10 - wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji i rejestrację dziennika budowy

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.07.2022 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.07.2022 09:08

Rejestr zmian dokumentu

01.07.2022 09:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.07.2022 08:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.07.2022 08:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 11:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2022 14:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2022 14:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2022 14:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2022 14:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 11:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.11.2021 12:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.11.2021 12:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.11.2021 12:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.07.2021 14:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.07.2021 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.07.2021 10:50 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 10:49 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.07.2021 13:43 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.07.2021 13:42 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.06.2021 11:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 09:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.04.2021 17:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.04.2021 13:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 09:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 13:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 13:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 13:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 13:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 13:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 09:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 08:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.01.2021 13:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.11.2020 10:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.11.2020 10:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2020 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.09.2020 09:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2020 11:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.06.2020 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 08:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2020 15:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.06.2020 15:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.06.2020 10:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
01.06.2020 14:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
23.04.2020 13:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.04.2020 13:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 08:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 08:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 08:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 08:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2020 11:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2020 11:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 17:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 16:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 16:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 16:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2020 13:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.12.2019 10:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.02.2019 14:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.09.2018 12:54 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.09.2018 09:18 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.09.2018 11:24 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.09.2018 11:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.06.2018 12:50 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.06.2018 12:29 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.01.2018 12:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.01.2018 12:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2017 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.12.2016 10:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.12.2016 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.12.2016 08:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2016 09:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2016 09:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2015 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 11:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 11:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.08.2015 17:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.08.2015 16:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.09.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.09.2014 14:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.04.2014 13:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2013 09:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.10.2013 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.07.2012 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 12:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2009 12:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.07.2009 11:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.07.2009 11:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2009 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 10:40 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 17869