Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

przyjmuje strony w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek 8:00 - 16:00

Środa  8.00 - 16:00

Czwartek 10:00 - 18:00

Piątek 8:00 - 14:00

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat ministerstwa.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

--------------------------------

 

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych jest dostępna na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem:

www.ceidg.gov.pl

Serwis usługowo-informacyjny dla przedsiębiorców przygotowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępny jest pod adresem:

www.biznes.gov.pl

 

--------------------------------

Od 20 maja 2017 roku za pośrednictwem tutejszego organu gminy przy dokonywaniu wpisów do CEIDG przedsiębiorca może równocześnie dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

--------------------------------

 

Sprawy związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą być załatwiane poprzez ustanowionego pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopie – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Zwolnieniu z tej opłaty podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

W przypadku, gdy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, pełnomocnik ten nie musi legitymować się pisemnym upoważnieniem przedsiębiorcy.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Rożek-Szymczak - tel. 322-449-000 do 010 wew. 6309

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.06.2008 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Rożek-Szymczak
Data na dokumencie:20.07.2011
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.12.2020 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 2101