AUL.7321-34/08

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały nr 438/XXII/2008 z dnia 21.02.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. - obejmującej obszar w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Piłsudskiego 22 – 26.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie pod adresem: Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w terminie - do dnia 31.07.2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Rojowska – tel. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Piłsudskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2008 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:
23.06.2008
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2008 10:07

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 181