PM.0055-7/08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 maja do 25 czerwca 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 46 zarządzeń, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 6 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

- zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na 2008 r. oraz przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta 2008 r., uchwalonych przez Radę Miasta 29 maja br.,

- przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami na kwotę 10 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska",

- wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej oraz na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta,

- sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta, mieszczących się w budynkach przy ul. Gierałtowskiego nr 3, 3A, 3B oraz przy ul. Lipowej 2, 2A,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Grzybowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta realizowaną przez jednego inwestora,

- oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości w rejonie ul. Osiedlowej zabudowanej garażem na rzecz najemcy,

- przyjęcia zasad numeracji lokali użytkowych w budynkach znajdujących się w użytkowaniu lub zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

29 maja

-  uroczyste obchody 60-lecia pożycia małżeńskiego Agnieszki i Rudolfa Janota,

 

30 maja

-  spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie gospodarki odpadami,

-  Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

 

31 maja

-  festyn inaugurujący 10-lecie wznowienia działalności przedszkola św. Elżbiety w Orzegowie,

-  jubileuszowy, dziesiąty koncert charytatywny „Godula Hope” w Chorzowie,

 

2 czerwca

-  uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego obiektu sportowego w dzielnicy Orzegów,

-  ceremonie pogrzebowe śp. Mariana Dąbrowskiego,

-  otwarcie pierwszej w naszym mieście, nowoczesnej stacji dializ,

-  spotkanie Zespołu ds. metropolii przy Konwencie Marszałków RP, pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Zbyszka Zaborowskiego,

-  w tym dniu Prezydent Miasta pracował razem ze Stefanią Błachno, uczennicą Szkoły Podstawowej nr 8 – zwyciężczynią konkursu na najlepsze przebranie z okazji Dnia Dziecka,

-  40 lat kapłaństwa ks. prof. dra hab. Jana Góreckiego,

 

3 czerwca

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

4 czerwca

-  posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

-  dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

-  koncert muzyki dawnej w kościele pw. św. Józefa,

-  ceremonia pogrzebowa śp. Franciszka Sucharowskiego,

 

6 czerwca

-  spotkanie u Marszałka Województwa Śląskiego, dotyczące Drogowej Trasy Średnicowej,

-  spotkanie z zespołem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z Warszawy, kontrolującym realizację projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska",

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

7 czerwca

-  nagranie audycji w Radiu Plus,

 

9 czerwca

-  festyn „Mama, Tata i Ja” w Szkole Podstawowej nr 24,

 

10 czerwca

-  otwarcie wyremontowanej przychodni przy ul. Solidarności w dzielnicy Halemba,

 

11 czerwca

-  IV Przegląd Małych Form Teatralnych „Przedszkolaki na scenie”,

-  spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczące projektu „System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej – budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej”,

 

12 czerwca

-  VIII Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,

-  uroczystość nadania certyfikatu ISO 9000-2000 Centrum Kształcenia Ustawicznego,

-  spotkanie autorskie z Barbarą i Adamem Podgórskim połączone z prezentacją ich najnowszej książki pt. „Słownik gwar śląskich”,

 

13 czerwca

-  podsumowanie przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”,

-  podpisanie kontraktu na usługi nr 13 „Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt”, w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

-  spotkanie z młodymi piłkarzami z Danii i Ukrainy, biorącymi udział w V Międzynarodowym Turnieju 11-latków,

-  koncert na zakończenie roku szkolnego w Państwowej Szkole Muzycznej,

-  Festiwal Kultury i Twórczości Uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41,

 

13 - 16 czerwca

-  obchody Dni Rudy Śląskiej 2008,

 

14 - 15 czerwca

-  V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy,

-  II Pielgrzymka Samorządowców do św. Kingi oraz sesja „Dziedzictwo i rozwój” w Nowym Sączu,

 

17 czerwca

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  uroczystość ku czci pamięci ofiar obozu Zgoda,

-  uroczystość 45-lecia święceń kapłańskich ks. Jana Małyska,

 

18 i 19 czerwca

-  delegacja do Irlandii Północnej, gdzie podpisano porozumienie o współpracy miasta Ruda Śląska z miastem Carrickfergus, zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą 19 maja br.,

 

19 czerwca

-  konferencja „Handel emisjami CO2 i CH4 oraz innymi gazami cieplarnianymi jako rynkowy instrument w dziedzinie ochrony środowiska – regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej” w Katowicach,

-  VIII Forum Drogownictwa w Bielsku – Białej,

 

20 czerwca

-  zakończenie roku szkolnego klas VI Szkoły Podstawowej nr 16 w Miejskim Centrum Kultury,

-  spotkanie poświęcone prezentacji oraz konsultacji listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2009,

 

21 czerwca

-  koncert z okazji 100-lecia poświęcenia bazyliki w Panewnikach,

-  „Noc Świętojańska z Karolem Godulą” w parku „Strzelnica”,

-  uroczysta gala rozdania Prymusów przez Polską Kapitułę Filatelistyczną, Prezydent Miasta otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”,

-  VI Festiwal Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych „Świetlandia”,

 

22 czerwca

-  VI Wielki Piknik „Regiony Europy i Świata” w Pszczynie,

-  debata „Energetyka a ekologia – nowe wyzwania – Europa, Polska, region” w Pszczynie,

 

24 czerwca

-  Zgromadzenie GZM

-  posiedzenie Zarządu i Zgromadzenie KZK GOP,

 

25 czerwca

-  zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6,

-  konferencja prasowa z Markiem Jaskółką w Miejskim Centrum Kultury,

-  badanie kondycji finansowej miasta przez niezależną firmę ratingową Fitch.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.05. - 25.06.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.07.2008 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:02.07.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:39