Sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

w przypadku lokali mieszkalnych:

- wniosek potwierdzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - formularz 6.8 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), wraz z kserokopią aktualnej umowy najmu.

 

do końcowego protokołu rokowań należy dołączyć:

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- dowód osobisty,

- zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszu wydane przez zarządzającego.

 

w przypadku lokali użytkowych oraz garaży:

- wniosek potwierdzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – formularz 6.8 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), wraz z kserokopią aktualnej umowy najmu,

- pozwolenie na budowę.

 

do końcowego protokołu rokowań należy dołączyć:

- zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszu wydane przez zarządzającego,

- zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie o nie zaleganiu wobec Miasta Ruda Śląska z Wydziału Podatków i Opłat Lokalowych,

- kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający zaświadczenie,

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek, uchwały właściwego organu spółki do nabycia lokalu użytkowego).

 

Opłaty

- koszty wyceny lokalu / garażu,

- koszt nabycia nieruchomości,

- koszt zawarcia umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia

Do 6 miesięcy od daty sporządzenia wyceny lokalu w budynkach wyznaczonych do sprzedaży.

 

Uwagi

- postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,

Uchwała nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska,

Uchwała nr PR.0007.131.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych wraz z udziałem we własności lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10,  wew. 2290

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.07.2008 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 681