Wykreślenie hipoteki kaucyjnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 6.12 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- aktualny odpis z księgi wieczystej lokalowej (nie starszy niż trzy miesiące),

- kserokopia aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie hipoteki.

 

Opłaty

Koszty wykreślenia hipoteki.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Uwagi

- hipoteka kaucyjna stanowi zabezpieczenie kwoty równej udzielonej przy wykupie lokalu bonifikaty po waloryzacji na dzień zbycia lokalu lub wykorzystania go na inny cel przez nabywcę,

- hipoteka kaucyjna ustanowiona jest na okres 5 lat od daty nabycia lokalu przez jego dotychczasowego najemcę.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece,

Uchwała nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10,   wew. 2290

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykreślenie hipoteki kaucyjnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.07.2008 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 710