AUL.73210-3/08

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały nr 527/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. - obejmującej obszary w Rudzie Śląskiej:

 

-   Halembie, w rejonie ul. Mikołowskiej (teren nr 1 i nr 2),

-   Halembie, w rejonie ul. Halembskiej (teren nr 3),

-   Wirku, w rejonie ul. Karola Gabora (teren nr 4).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie pod adresem: Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w terminie - do dnia 31.10.2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Rojowiska - tel. 032-248-62-81 wew. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany w MPZP w rejonie ul. Mikołowskiej, Halembskiej i Gabora.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.09.2008 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:17.09.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:24.09.2008 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 95