Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój 303

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz CEIDG-1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

1 dzień.

 

Uwagi

- wniosek o wpis do CEIDG może być:

a) złożony w wybranym urzędzie gminy,

b) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe,

- jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-026 lub

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6304, 6305

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wznowienie wykonywania działalości gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.09.2008 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Rożek-Szymczak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:23.03.2021 10:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 495