I N F O R M A C J E   I   F O R M U L A R Z E   D O T Y C Z Ą C E

R E J E S T R AC J I   P O J A Z D Ó W

--------------------------------------------------------------------------------

U W A G A !

W celu pobrania biletu z numerem kolejkowym należy najpierw pobrać i wypisać odpowiedni wniosek oraz uiścić opłaty.

W danym dniu bilety z numerem kolejkowym wydawane są w ilości umożliwiającej załatwienie wszystkich spraw w godzinach pracy Urzędu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na załatwienie danej sprawy.

Ze względu na zróżnicowaną frekwencję interesantów, nie można określić ilości biletów wydawanych na dany dzień, jak również godziny, o której ostatni będzie wydany ostatni bilet z numerem kolejkowym.

Jednocześnie istnieje możliwość rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji w celu rejestracji pojazdu poprzez kalendarz internetowy znajdujący się na stronie: www.rudaslaska.pl/rezerwacje

  • Sprawy związane z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zbyciem, ubieganiem się o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokonywaniem zmian w dowodach rejestracyjnych załatwia właściciel pojazdu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
  • Opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."
  • Opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

 --------------------------------------------------------------------

 

5.1 - rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie pojazdu

5.2 - zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

5.3 - nadanie numeru podwozia przyczepy SAM

5.4 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

5.4a - ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu

5.5 - wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy

5.6 - zwrot dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.7 - skierowanie do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

5.8 - nadanie i wybicie numeru nadwozia

5.9 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

5.10 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu

5.11 - wpisanie/skreślenie zastawu rejestrowego

5.12 - wpisanie instalacji gazowej

5.13 - dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.14 - wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

5.26 - wydanie wtórnika dokumentów

5.27 - wydanie kserokopii dokumentu

5.28 - wydanie zaświadczenia

5.30 - wydanie nowych tablic rejestracyjnych

5.31 - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego /pozwolenia czasowego/ nalepki kontrolnej/znaku legalizacyjnego

5.33 - wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych

5.34 - oświadczenie - miejsce zamieszkania

5.35 - oświadczenie - odpowiedzialność karna

5.36 - oświadczenie - warunkowa rejestracja

5.37 - wydanie/przyjęcie/zwrot/ dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

5.39 - oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

5.41 - wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

5.42 - wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

5.43 - zwrot blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych , profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic  (tablicy) rejestracyjnych

5.44 - oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji

5.45 - oświadczenie o działaniu za zgodą większości współwłaścicieli pojazdu

5.48 - oświadczenie o wywozie pojazdu za granicę

---------------------------------------------------------------------

Sprawdzanie stanu realizacji wniosku
o wymianę dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy

Pod tym linkiem można sprawdzić bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.

 

Uwaga !!!

Jeżeli w trakcie sprawdzania pojawi się informacja o treści:

„Przyjęto dokument w Urzędzie, dokument do odbioru"

nie jest to jednoznaczne z możliwością natychmiastowego odbioru dokumentu. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem ds. Rejestracji Pojazdów lub Biurem ds. Praw Jazdy w celu ustalenia terminu odbioru.

 

Dodatkowe informacje:
tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082 do 5087, 5060, 5090

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.08.2021 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:23.08.2021 08:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 37458