wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.01.2009 11:14

Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów

I N F O R M A C J E   I   F O R M U L A R Z E   D O T Y C Z Ą C E

R E J E S T R AC J I   P O J A Z D Ó W

--------------------------------------------------------------------------------

U W A G A

W celu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zbyciem, ubieganiem się o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokonywaniem zmian w dowodach rejestracyjnych, po wypisaniu odpowiedniego wniosku należy pobrać w automacie biletowym właściwy dla danej sprawy bilet z numerem kolejkowym.

W danym dniu bilety z numerem kolejkowym wydawane są w ilości umożliwiającej załatwienie wszystkich spraw w godzinach pracy Urzędu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na załatwienie danej sprawy. Ostatnie bilety umożliwiające rejestrację pojazdu wydawane są nie później, niż pół godziny przed końcem urzędowania.

Ze względu na zróżnicowaną frekwencję interesantów, nie można określić ilości biletów wydawanych na dany dzień, jak również godziny, o której ostatni będzie wydany ostatni bilet z numerem kolejkowym.

  • Sprawy związane z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zbyciem, ubieganiem się o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokonywaniem zmian w dowodach rejestracyjnych załatwia właściciel pojazdu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
  • Opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."
  • Opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

 --------------------------------------------------------------------

 

5.1 - rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie pojazdu

5.2 - zgłoszenie zbycia pojazdu

5.3 - nadanie numeru podwozia przyczepy SAM

5.4 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

5.4a - ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu

5.5 - wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy

5.6 - zwrot dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.7 - skierowanie do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

5.8 - nadanie i wybicie numeru nadwozia

5.9 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

5.10 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu

5.11 - wpisanie/skreślenie zastawu rejestrowego

5.12 - wpisanie instalacji gazowej

5.13 - dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.14 - wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

5.26 - wydanie wtórnika dokumentów

5.27 - wydanie kserokopii dokumentu

5.28 - wydanie zaświadczenia

5.30 - wydanie nowych tablic rejestracyjnych

5.31 - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej

5.33 - wydanie tymczasowych tablic rejestracycjnych

5.34 - oświadczenie - miejsce zamieszkania

5.35 - oświadczenie - odpowiedzialność karna

5.36 - oświadczenie - warunkowa rejestracja

5.37 - wydanie/przyjęcie/zwrot/ dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

5.39 - oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

5.40 - wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa

---------------------------------------------------------------------

Sprawdzanie stanu realizacji wniosku
o wymianę dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy

Pod tym linkiem można sprawdzić bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.

 

Uwaga !!!

Jeżeli w trakcie sprawdzania pojawi się informacja o treści:

„Przyjęto dokument w Urzędzie, dokument do odbioru"

nie jest to jednoznaczne z możliwością natychmiastowego odbioru dokumentu. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem ds. Rejestracji Pojazdów lub Biurem ds. Praw Jazdy w celu ustalenia terminu odbioru.

 

Dodatkowe informacje:
tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082 do 5087, 5060, 5090

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2009 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.02.2019 11:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2019 13:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2019 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.09.2018 15:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.09.2018 15:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.07.2018 10:36 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.07.2018 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.06.2018 15:29 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
20.06.2018 17:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.02.2018 16:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2018 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2017 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2017 09:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2016 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.12.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 13:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2015 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2015 14:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2014 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.09.2014 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.08.2014 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:21 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.04.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2013 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2013 17:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.07.2013 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.05.2013 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2013 12:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.10.2012 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2012 15:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2012 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.01.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2011 12:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2011 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2011 14:59 Usunięto załącznik "oświadczenie"
(Bartosz Pilny)
18.03.2011 11:54 Dodano załącznik "oświadczenie"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.02.2011 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2010 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2010 17:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2009 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:14 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)