I N F O R M A C J E   I   F O R M U L A R Z E   D O T Y C Z Ą C E

R E J E S T R AC J I   P O J A Z D Ó W

--------------------------------------------------------------------------------

U W A G A !

W celu pobrania biletu z numerem kolejkowym należy najpierw pobrać i wypisać odpowiedni wniosek oraz uiścić opłaty.

W danym dniu bilety z numerem kolejkowym wydawane są w ilości umożliwiającej załatwienie wszystkich spraw w godzinach pracy Urzędu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na załatwienie danej sprawy.

Ze względu na zróżnicowaną frekwencję interesantów, nie można określić ilości biletów wydawanych na dany dzień, jak również godziny, o której ostatni będzie wydany ostatni bilet z numerem kolejkowym.

Jednocześnie istnieje możliwość rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji w celu rejestracji pojazdu poprzez kalendarz internetowy znajdujący się na stronie: www.rudaslaska.pl/rezerwacje

  • Sprawy związane z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zbyciem, ubieganiem się o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokonywaniem zmian w dowodach rejestracyjnych załatwia właściciel pojazdu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
  • Opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."
  • Opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

 --------------------------------------------------------------------

 

5.1 - rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie pojazdu

5.1 – (Україна) реєстрація, тимчасова реєстрація, зняття транспортного засобу з обліку

5.2 - zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

5.4 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

5.4a - ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu

5.4b - oświadczenie - samochód osobowy

5.5 - wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy

5.6 - zwrot dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.7 - skierowanie do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

5.8 - nadanie i wybicie numeru nadwozia

5.9 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

5.10 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu

5.11 - wpisanie/skreślenie zastawu rejestrowego

5.12 - wpisanie instalacji gazowej

5.13 - dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.14 - wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

5.27 - wydanie kserokopii dokumentu

5.28 - wydanie zaświadczenia

5.30 - wydanie nowych tablic rejestracyjnych

5.31 - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

5.33 - wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych

5.34 - oświadczenie - miejsce zamieszkania

5.35 - oświadczenie - odpowiedzialność karna

5.36 - oświadczenie - warunkowa rejestracja

5.37 - wydanie/przyjęcie/zwrot/ dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

5.39 - oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

5.41 - wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

5.42 - wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

5.43 - zwrot blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych , profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic  (tablicy) rejestracyjnych

5.44 - oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji

5.45 - oświadczenie o działaniu za zgodą większości współwłaścicieli pojazdu

5.48 - oświadczenie o wywozie pojazdu za granicę

---------------------------------------------------------------------

Sprawdzanie stanu realizacji wniosku
o wymianę dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy

Pod tym linkiem można sprawdzić bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.

 

Uwaga !!!

Jeżeli w trakcie sprawdzania pojawi się informacja o treści:

„Przyjęto dokument w Urzędzie, dokument do odbioru"

nie jest to jednoznaczne z możliwością natychmiastowego odbioru dokumentu. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem ds. Rejestracji Pojazdów lub Biurem ds. Praw Jazdy w celu ustalenia terminu odbioru.

 

Dodatkowe informacje:
tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082 do 5087, 5060, 5090

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2022 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2022 10:32

Rejestr zmian dokumentu

03.10.2022 10:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.10.2022 10:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.09.2022 09:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.09.2022 09:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.09.2022 14:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.09.2022 14:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2022 15:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2022 15:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 10:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.06.2022 11:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.06.2022 11:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.06.2022 11:09 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
27.04.2022 13:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2022 13:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2022 13:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2022 13:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.03.2022 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 13:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 13:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 13:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 08:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.11.2021 12:02 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
23.08.2021 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.08.2021 13:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.08.2021 11:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.08.2021 11:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2021 08:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2021 08:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.07.2021 11:06 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 11:05 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 11:04 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 11:00 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 10:59 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 10:58 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.07.2021 11:27 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.07.2021 09:40 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
10.06.2021 13:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.06.2021 13:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.05.2021 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.05.2021 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2021 14:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.04.2021 08:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.04.2021 17:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2021 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.03.2021 09:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2020 10:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2020 09:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2020 09:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.12.2020 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.05.2020 12:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.05.2020 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.05.2020 08:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.05.2020 08:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 15:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 15:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.01.2020 15:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.01.2020 08:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
10.12.2019 15:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.12.2019 15:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.10.2019 17:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
22.07.2019 15:38 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.07.2019 15:37 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.07.2019 15:30 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.07.2019 15:28 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.07.2019 15:22 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.07.2019 15:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.02.2019 11:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 11:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2019 13:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2019 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.09.2018 15:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.09.2018 15:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.07.2018 10:36 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.07.2018 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.06.2018 15:29 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
20.06.2018 17:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.02.2018 16:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2018 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2017 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2017 09:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2016 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.12.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 13:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2015 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2015 14:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2014 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.09.2014 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.08.2014 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:21 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.04.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2013 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2013 17:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.07.2013 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.05.2013 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2013 12:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.10.2012 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2012 15:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2012 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.01.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2011 12:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2011 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2011 14:59 Usunięto załącznik "oświadczenie"
(Bartosz Pilny)
18.03.2011 11:54 Dodano załącznik "oświadczenie"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.02.2011 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2010 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2010 17:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2009 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:14 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 51734