PMI.0055-3/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 lutego do 4 marca 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 20 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,

- powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty fundacji oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu na podstawie zdjęć lotniczych dla miasta Ruda Śląska”,

- powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej nr 1 pani Joannie Babczyńskiej-Serkies,

- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 pani Lidii Sładkowskiej,

- powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 pani Sabinie Brzezowskiej,

- wykonania uchwały nr 730/XXXIX/2009 Rady Miasta z dnia 26.02.2009. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na 2009 rok,

- wykonania uchwały nr 731/XXXIX/2009 Rady Miasta z dnia 26.02.2009. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2009 rok,

- zmian w budżecie miasta na 2009 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie współpracy Miasta z sektorem pozarządowym.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

26 lutego

- wykłady w ramach I Giełdy Szkół Wyższych, w Miejskim Centrum Kultury,

- konferencja „Przyszłość dworców kolejowych w Polsce” w Warszawie,

 

27 lutego

- przekazanie kluczy do nowych mieszkań socjalnych przy ul. Starej,

- spotkanie w sprawie zmian dotyczących obniżenia wieku obowiązku szkolnego oraz harmonogramu wprowadzenia zmian, w Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

- spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie nowych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

- spotkanie z uczestnikami wyprawy na Kilimandżaro, zorganizowanej przez fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,

 

28 lutego

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- obchody 90-lecia chóru „Słowiczek”,

 

2 marca

- otwarcie gabinetu stopy cukrzycowej,

 

3 marca

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

4 marca

- Finał Dni Kultury Uczniowskiej w Miejskim Centrum Kultury,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.02. - 04.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.03.2009 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:06.03.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 160