WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500zł WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ( W TYM WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W TYM ZAKRESIE) * ZA 2008r.

 

 

Imię i nazwisko/ nazwa

Rodzaj ulgi

Kwota

umorzenia**

Przyczyna umorzenia

Informacje dodatkowe

Anna Wardzichowska

umorzenie zaległości podatkowej

3.946,50zł

ważny interes podatnika

-

Aleksandra Sitko Brzezińska

umorzenie zaległości podatkowej

8.363,94zł

ważny interes podatnika

-

Irena Wilczek

odroczenie terminu płatności zaległego podatku

-

-

-

Bolesław Olejniczak

rozłożenie na raty podatku

-

-

-

Maria Mruk

odroczenie terminu płatności podatku

-

-

-

Aleksandra Sitko Brzezińska

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

-

Elżbieta Synoczek

umorzenie odsetek od zaległego podatku

1.300,00zł

ważny interes podatnika

-

Andrzej Krzymyk

umorzenie odsetek od zaległego podatku

15.804,00zł

ważny interes podatnika

-

Andrzej Krzymyk

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Andrzej Jeziorowski

umorzenie zaległości podatkowej

2.126,50zł

ważny interes podatnika

-

Alojzy Draheim

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

-

Jadwiga Grodoń

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Jerzy Łupina

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

GKS Grunwald

umorzenie zaległości podatkowej

30.269,00zł

ważny interes podatnika

pomoc de minimis

ZKS Milon

umorzenie zaległości podatkowej

1.345,00zł

ważny interes podatnika

-

CTL Maczki-Bór Sp. z o.o.

odroczenie terminu płatności zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

pomoc de minimis

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

umorzenie zaległości podatkowej

1.261,00zł

ważny interes podatnika

-

Bracia Olbrich S.J.

rozłożenie na raty podatku

-

-

pomoc de minimis

Movi Sp. z o.o.

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

pomoc de minimis

Urszula Brzezińska

umorzenie zaległości podatkowej

4.835,00zł

ważny interes podatnika

-

SP ZOZ Szpital Miejski

umorzenie zaległości podatkowej

178.981,00zł

ważny interes podatnika

-

Ireneusz Graczkowski

odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległego podatku

-

-

pomoc de minimis

Sławomir Welenc

rozłożenie na raty podatku

-

-

-

Andrzej Buźniak

umorzenie zaległego podatku

8.979,80zł

ważny interes podatnika

pomoc de minimis

Andrzej Buźniak

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

pomoc de minimis

Krystyna i Czesław Tyl

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

pomoc de minimis

Lech Chojnacki

rozłożenie na raty podatku

-

-

pomoc de minimis

Iwona i Andrzej Pajek „Pakt” S.C.

odroczenie terminu płatności zaległego podatku

-

-

pomoc de minimis

Roman Panek „Vier-Pol”

umorzenie zaległego podatku

7.317,70

ważny interes podatnika

pomoc de minimis

Roman Panek „Vier-Pol”

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

pomoc de minimis

Stanisław Szybka „Stalbet”

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

pomoc de minimis

Ireneusz Gitner

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Jolanta Adrianowicz „Adria”

umorzenie zaległego podatku

26.483,00zł

ważny interes podatnika

pomoc de minimis

Jolanta Adrianowicz „Adria”

ulga w podatku z tytułu nowej inwestycji

-

-

pomoc regionalna

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

umorzenie zaległego podatku

1.604,00zł

ważny interes podatnika i interes publiczny

-

Zakład Aktywności Zawodowej

umorzenie zaległego podatku

1.612,00zł

ważny interes podatnika i interes publiczny

-

Jerzy Skibiak

umorzenie zaległego podatku

2.375,50zł

ważny interes podatnika

-

Jerzy Skibiak

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

umorzenie zaległego podatku

1.115,83zł

ważny interes podatnika i interes publiczny

-

Zenon Piórkowski

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

pomoc de minimis

Henryk Krawczyk

umorzenie odsetek od zaległego podatku

838,00zł

ważny interes podatnika

-

Henryk Krawczyk

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Krzysztof Baron

umorzenie odsetek od zaległego podatku

2.765,00zł

ważny interes podatnika

-

Krzysztof Baron

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Grzegorz Zalewski

umorzenie odsetek od zaległego podatku

2.146,00zł

ważny interes podatnika

-

Grzegorz Zalewski

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

-

Mieczysław Kiciński

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Waldemar Nowostawski

umorzenie zaległego podatku

2.079,90

ważny interes podatnika

-

Ludwik Wolny

umorzenie zaległego podatku

6.387,65

ważny interes podatnika

-

Ludwik Wolny

rozłożenie na raty zaległego podatku wraz z odsetkami

-

-

-

Tomasz Żymełka

umorzenie zaległego podatku

2.095,00zł

ważny interes podatnika

-

Lech Karczyński

umorzenie odsetek od zaległego podatku

1.372,70zł

ważny interes podatnika

-

Lech Karczyński

rozłożenie na raty zaległego podatku

-

-

-

Piotr Jojko

umorzenie zaległego podatku

1.346,50zł

ważny interes podatnika

-

Halina Pieczka

umorzenie zaległego podatku

814,20zł

ważny interes podatnika

-

Henryk i Danuta Krasuscy

umorzenie odsetek od zaległego podatku

4.882,10zł

ważny interes podatnika

-

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

Sp. z o.o.

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Małgorzata Kuś

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Wojciech Dyczka

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Ekol-Unicon Sp. z o.o.

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Euro-Locks Sp. z o.o

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Aimex Sp. z o.o

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Krzysztof Wylon

ulga w podatku z tytułu zatrudnienia pracowników

-

-

pomoc de minimis

Jerzy Łupina

rozłożenie na raty opłaty

-

-

-

Jadwiga Zboch

rozłożenie na raty zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

-

-

-

Andrzej Domeracki

umorzenie zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

698,25zł

ważny interes podatnika

-

Janusz Przybyła

rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu

-

-

-

Ireneusz Graczkowski

odroczenie terminu płatności opłaty

-

-

-

Danuta Grodzka

rozłożenie na raty należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

-

-

-

Edyta Machura

umorzenie zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

5.633,81

ważny interes podatnika

-

Edyta Machura

rozłożenie na raty zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

-

-

-

Józef Kaczmarczyk

umorzenie zaległości z tytułu najmu

30.942,12

ważny interes podatnika

-

Paweł Obojski

rozłożenie na raty należności z tytułu najmu

-

-

-

Józef Anioł

rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu

-

-

-

Zbigniew Janus

rozłożenie na raty zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy

-

-

-

Elżbieta Lorek

rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu

-

-

-

Monika Malerczyk

rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu

-

-

-

Krystian Bartoszek

umorzenie z urzędu z tytułu dzierżawy gruntu wraz z kosztami

1.081,35zł

bezskuteczna egzekucja

-

 

* wykaz sporządzony w oparciu o art. 14 pkt 2 e i f ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

** kwota umorzonej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Chmiel – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 1000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulgi i pomoc publiczna za 2008r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.04.2009 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lucyna Mróz
Data na dokumencie:24.04.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.04.2011 09:51