PMI.0055- 6 /09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 kwietnia do 13 maja 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 54 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Pawła na cele budownictwa mieszkaniowego,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej: na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomorskim dla osób poszkodowanych w pożarze”,

- wykonania uchwały nr 787/XLII/2009 Rady Miasta z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009,

- wykonania uchwały nr 788/XLII/2009 Rady Miasta z dnia 24.04.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na 2009 r.,

- określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejestrację umowy w Urzędzie Miasta,

- powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej,

- ustanowienia Odznaki „Kamrat Rudzki” nadawanej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, określenia jej wzoru i regulaminu nadawania,

- powołania komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie miasta,

- powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24”

- wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, w wysokości 500 000 zł,

- wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach - prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Małej o wartości 369 000 zł,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7”,

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych: Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta, Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej,

- utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej,

- przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta normy EN ISO 9001:2008,

- powołania zespołu do opracowania zmian w zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym Miasta.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

24 kwietnia

-  koncert galowy „Śląskie Talenty 2009” w Miejskim Centrum Kultury,

-  „Śląsko swaczyna” w Miejskim Przedszkolu nr 47,

-  Międzynarodowy Dzień Romów w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

25 kwietnia

-  obchody 15. rocznicy działalności Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,

-  uroczystość z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Ireny i Ignacego Zaszkodny,

 

27 kwietnia

-  VI Pieszy Rajd Szkolny, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

-  spotkanie z Jerzym Szmajdzińskim, wicemarszałkiem Sejmu RP, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

-  otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Katowicach,

 

28 kwietnia

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  „Dzień Seniora” w Gimnazjum nr 5,

 

29 kwietnia

-  dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

-  rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu „Lodołamacze 2009” w Katowicach - Urząd Miasta Ruda Śląska został laureatem I miejsca w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca”,

 

30 kwietnia

-  uroczyste zakończenie Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych w Szkole Podstawowej nr 3,

-  IV Przegląd Twórczości Artystycznej pt. „Radość i Uśmiech” w Miejskim Centrum Kultury,

-  uroczyste obchody Złotych Godów 15 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

 

1 maja

-  „Śląskie Gody w Skansenie” w Górnośląskim Parku Etnograficznym,

 

2 maja

-  msza św. w intencji Ojczyzny oraz Rudy Śląskiej i jej mieszkańców w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego,

-  przemarsz pod pomnik Powstańców Śląskich w celu uczczenia 88. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 87. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy,

-  Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

 

4 maja

-  msza św. w intencji hutników

-  Festyn Floriański zorganizowany przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,

 

5 maja

-  obchody 5-lecia Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

-  posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

 

6 maja

-  spotkanie z laureatkami konkursu „Prostujemy obraz Śląska”,

-  spotkanie z przedszkolakami w ramach akcji antynikotynowej,

-  koncert laureatów VII Konkursu Młodych Muzyków „O Srebrny Klucz Wiolinowy” w Młodzieżowym Domu Kultury,

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

7 maja

-  spotkanie z Darią Smurą, która uczestniczyła w konferencji w Nowym Jorku, będącej symulacją obrad ONZ,

-  msza św. w intencji bibliotekarzy w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego,

-  wręczenie BIBLIOSÓW, dorocznych nagród honorowych Miejskiej Biblioteki Publicznej, w filii nr 21 MBP,

-  obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej,

-  seminarium dotyczące utylizacji osadów ściekowych i odpadów komunalnych, zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i Górnośląski Związek Metropolitalny,

 

8 maja

-  koncert finałowy XIX Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Miejskim Centrum Kultury,

 

9 maja

-  otwarcie biurowca Media Centrum w połączeniu z wręczeniem dorocznych nagród „Miody i Chrzany” oraz „Złote Kolumny” zorganizowane przez redakcję Dziennika Zachodniego,

 

12 maja

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  konferencja pn. „Równe szanse – równy start. Pracodawco, zatrudnij niepełnosprawnego” w Miejskim Centrum Kultury,

-  posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

 

13 maja

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  posiedzenie Komisji Zdrowia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 24.04. - 13.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.05.2009 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:18.05.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 169